Utblick – Bibliotek i Polen söker egen väg i en ny värld

Utblick – Bibliotek i Polen  söker egen väg i en ny värld

Under en vecka i augusti arrangerades den stora IFLA-konferensen World library-and information congress i Wroclaw i Polen. Noll27 fanns på plats för framtida spaning, men också för att besöka tre av Wroclaws bibliotek, där en del är som i Sverige, en del annat är det inte.

Det har hänt mycket i staden Wroclaw sedan demokratiseringen av Polen 1989. Då var det en demolerad stad fylld av rök från fabriker och ölhak i varje kvarter. Nu är Polens fjärde största stad ett välbesökt turistmål. En universitetsstad med putsade fasader och stort utbud av restauranger fyllda med all världens mat.

Landets förflutna med flera år av krig och ockupation är ändå fortfarande närvarande på många sätt i smått och i stort. På biblioteken märks det bland annat på att bibliotek inte benämns med namn utan med nummer, och att det råder en viss rädsla för gallring vilket resulterar i överfyllda bokhyllor och stängda biblioteksrum. Men det finns också motsatser.

Nya moderna bibliotek med öppna rum, ny teknik och tillåtande atmosfär. Noll27 har besökt tre bibliotek i Wroclaw. Stadsbiblioteket som också är ett regionbibliotek, Mediateka som var landets första multimediabiblioteket för unga läsare, och Wroclaws allra nyaste bibliotek, Main Railway Station.

Bibliotek nummer 57

Andrezej Tyws, tillsammans med tolken Anna Cwik.

Tadeusz Mikulski, eller Nedre Schlesiska biblioteket, är både stadsbibliotek i Wroclaw och regionbibliotek i regionen Nedre Schlesien. Biblioteket finns i en äldre byggnad på Marknadstorget mitt i stadens hjärta. Utanför entrén står en av Wroclaws hundratals små bronsfigurer, krasnal, och vaktar. Just den här i form av den amerikanska frihetsgudinnan, vilket bibliotekschef Andrezej Tyws tycker passar bra i dubbel bemärkelse.

– Vårt bibliotek speglar ju många språk och kulturer, till exempel finns det en amerikansk avdelning här. Biblioteket är ju också en symbol för yttrandefrihet och demokrati, säger han. Andrezej Tyws är både region- och stadsbiblioteks- chef. Hans status på biblioteket går inte att missa. Utanför hans arbetsrum sitter en ung sekreterare bakom ett stort öde skrivbord, och hans dörr är stängd. Min tolk, Anna Cwik, knackar försiktigt, sekreteraren hämtar kaffe och vatten och vi slår oss ner vid ett stort bord där Andrezej Tyws genast tar kommandot och berättar om biblioteket.

– Vårt bibliotek är ganska gammalt vilket gör att vi inte kan göra om det till ett öppet utrymme eller till något mer modernt. Men å andra sidan är det väldigt populärt i Polen att bibliotek finns i sådana här gamla byggnader, säger han och poängterar samtidigt bibliotekets perfekta läge i stadens centrum.

Biblioteksbyggnaden är verkligen gammal. Tunga trappor mellan våningar där långa korridorer sträcker ut sig mellan de olika biblioteksrummen som alla har stängd dörr. De olika rummen, avdelningarna, är indelade i olika språk som till exempel en koreansk avdelning, en amerikansk och en fransk.

– De små avdelningarna var från början tillägnade de polacker som är intresserade av andra kulturer. Men det stod snart klart att våra invandrare också var intresserade, säger Andrezej Tyws och berättar att bibliotekets idé är att det ska vara multikulturellt, en mötesplats för olika kulturer och att det inte bara handlar om böcker, utan om hela kulturen och med både musik- och författarevenemang.

– Det är därför vi har många avdelningar och där varje avdelning har kontakt med och samarbetar med utländska partners som förser oss med media. Det första exemplet på ett sådant samarbete var när vi i samarbete med koreanska partners byggde upp barnbiblioteket Biblioteket på sju kontinenter. En metafor för att resa, förklarar han.

Regionbibliotek

Den polska biblioteksstrukturen liknar den svenska med ett övergripande nationellt bibliotek, ett antal regionbibliotek

Jolanta Stowik är chef för folkbiblioteken i Wroclaw. Tillsammans med tolken Joanna Mikisz visar hon stolt upp det allra nyaste biblioteket på centralstationen i Wroclaw, Main Railway Station och det första moderna biblioteket i Polen för unga, Mediateka.
– En viktig fråga för biblioteken i Polen just nu är att vi måste inkludera modern teknik på alla bibliotek så att unga människor blir attraherade och kommer dit. På Mediateka är det absolut redan så, och på Main Railway Station har vi bland annat fri tillgång till internet, säger Jolanta Stowik.

och kommunala bibliotek. I Polen finns 16 regioner där regionbibliotekens uppgift är att stödja de kommunala biblioteken, arrangera workshops och utbildningar för personalen, ta del i större projekt, ge ekonomiskt stöd för inköp av media och att föra statistik och göra analyser.

– Varje kommunbibliotek har egen budget, men vi vill nå de riktigt små biblioteken som inte har möjlighet att göra något extra utan vår hjälp. Vi hjälper också till om ett bibliotek till exempel hotas av nedläggning. Då samarbetar vi med regeringen och försöker hitta lösningar, säger Andrezej Tyws som tycker det är bra att samtidigt driva ett regionalt bibliotek och ett lokalt stadsbibliotek.

– Då kan vi testa olika lösningar på vårt eget bibliotek. Vi ger exempel på verksamhet och blir ett bibliotek att se upp till.

Bibliotek nummer 58

Enligt polska biblioteksföreningen Polish librarien association, SBP, utgör biblioteken över 84 procent av alla kulturinstitutioner i Polen. Före andra världskriget och ockupation lär det ha funnits ännu fler. År 1993 kom en lag som sade att alla kommuner måste ha minst ett bibliotek. Samtidigt påbörjades en översyn av alla bibliotek.

– Det fanns ungefär 100 bibliotek i Wroclaw. De flesta med funktionen att låna ut böcker och med läsrum. Vi såg att bibliotek i många skandinaviska länder var mycket större, och det var viktigt för vår vitaliseringsprocess att inspireras av dessa, säger Jolanta Stowik, chef för folkbiblioteken i Wroclaw.

Vid samma tidpunkt utlyste den tyska Bertelsmannstiftelsen en tävling för bibliotek i Polen där idén var att biblioteket som vann skulle skapa ett nytt bibliotek för unga mellan 12 och 25 år. Staden Wroclaw vann tävlingen och bibliotek nummer 58, Mediateka, började ta form.

– 2004 öppnade vi det första multimediabiblioteket för barn och unga i Wroclaw. Ett bibliotek som erbjuder både en stor boksamling, filmer, musik, ljudböcker, spel och utbildningsprogram via internet, säger Jolanta Stowik.
Mediateka ligger centralt i Wroclaw, nära Gamla stan och moderna butiksgator. Lokalen ger ett luftigt och modernt intryck med ett enda, stort öppet rum. Genom rummet längs hyllor och tak löper en kraftig röd räls som nästan ger intryck av ett bibliotek skapat av designern Rosan Bosch. Längs väggarna finns små prång med datorer och arbetsplatser.

– Sedan 2012 har vi utvecklat idén så att Mediateka passar alla generationer. Till exempel har vi regelbundna språkkaféer, vi organiserar utställningar, festivaler och författarmöten och vi ingår i olika sociala projekt, berättar Jolanta Stowik.

– Wroclaw var en av de första städerna i Polen att förändra biblioteken och där statsrådet faktiskt var stolt över att ett av de största, modernaste biblioteken för barn och unga blev här. Mediateka är kanske det bibliotek som är mest känt i Wroclaw.

Bibliotek nummer 12

Mediateka

I maj 2017 öppnade bibliotek nummer 12, Main Railway Station, på centralstationen i Wroclaw. Biblioteket är det enda i Polen som finns på en centralstation där tåg fortfarande kommer och går, vilket, menar Jolanta Stowik, är en utmaning.

– På grund av att biblioteket ligger här är det många som vill arrangera sina arbetsmöten här. Men det är ju ett bra sätt att promota biblioteket, för de som deltar på dessa möten blir ofta låntagare på biblioteket, ler hon.

Biblioteket Main Railway Station ligger på andra våningen på centralstationen, alldeles intill ett nyöppnat konstgalleri. Biblioteket ger ett modernt intryck och en hemtrevlig atmosfär med rum som kallas vardagsrum, kök och bibliotek. En enorm klocka på väggen påminner om järnvägsstationers klassiska inredning och en altan inbjuder till lässtunder i solen.

– Biblioteket är i huvudsak till för läsare som bor här i Wroclaw, men vi har sett en tydlig tendens att både de som arbetar i Wroclaw och studenter vill använda biblioteket. Och självklart är människor på resande fot välkomna in, och blir de låntagare på biblioteket får de också tillgång till internet, säger Jolanta Stowik.

Bibliotekarien

Biblioteket Main Railway station

Att jobba på bibliotek i Polen är attraktivt och populärt. Bibliotekarier har hög status, men låg lön. Enligt Andrezej Tyws är en genomsnittlig månadslön för en bibliotekarie i Wroclaw 3 000 polska zloty, ungefär 6 700 svenska kronor. Att jämföra med en genomsnittlig månadslön generellt i regionen som är 4 500 zloty, ungefär 10 000 svenska kronor.

– Min erfarenhet är att många vill jobba som bibliotekarie för att det är en stor möjlighet att möta och arbeta med människor. Det handlar om passion, konstaterar Andrezej Tyws och tillägger att lönen kan variera med arbetsuppgifter och bibliotek. Men det har inget med utbildning att göra. Det finns en bibliotekshögskola, men den är inget krav för att få jobba på lokala bibliotek. Det räcker att du avslutat gymnasieutbildningen. På större bibliotek krävs en akademisk examen, men det kan vara en utbildning som berör karaktären på arbetet.

– De största utmaningarna för bibliotekarier i Polen just nu är att lära sig arrangera events och att få folk att läsa traditionella böcker. Kulturinstitutioner vill samarbeta med bibliotek, och bibliotekarier måste lära sig modern teknologi så att också unga människor blir attraherade av bibliotek, sammanfattar Andrezej Tyws.

Målgrupper

Precis som i Sverige är barn en prioriterad målgrupp på biblioteken och av tradition finns det stort fokus på barn i landet. En utmaning som bibliotekarier i Polen delar med svenska kollegor är utmaningen att få barn och unga att läsa. Som en del i detta arbetar en del bibliotek med projekt där de tränar barn i att kommunicera med varandra och att arbeta tillsammans.

– Vi har ett mycket stort och rikt program speciellt för yngre barn. Vi har också ett stort utbud för de äldre, men den svåraste åldern är de unga vuxna, tillägger Jolanta Stowik och berättar om läskampanjer och pop-up- bibliotek riktade till målgruppen.

Det har också dykt upp en ny målgrupp på biblioteken i Polen; ensamma äldre. Tidigare har Polen haft en traditionell modell av generationsboende, något som under senare år förändrats och äldre har mer tid för sig själva.

– Vi försöker göra biblioteken attraktiva för dem på många olika sätt. Till exempel har vi klasser om hur man använder en dator, och vi arrangerar möten med läkare och andra som gruppen kan vara attraherade av, berättar Andrezej Tyws.

Ytterligare en ny grupp på biblioteken är immigranter från Ukraina. En grupp som stadigt växer i Polen.

– Vi vet att de behöver en egen mötesplats och kanske kan vårt bibliotek skapa ett sådant. Vi har en idé att skapa en slavisk avdelning på Stadsbiblioteket, säger Andrezej Tyws.

– Huvuduppgiften för ett modernt bibliotek är att observera verkligheten och agera därefter. Det handlar inte bara om att läsa böcker och se på film, utan om events som inkluderar mer interaktion med låntagarna och att vara öppen för andra människor och nya projekt. Det är viktigt för biblioteken att hitta sin egen väg i en ny värld.

FAKTA

Biblioteken i Polen har som syfte att tjäna allmänheten genom att erbjuda fri och obegränsad tillgång till bibliotek för alla sektorer i samhället.

Biblioteken kan fungera antingen som oberoende kulturinstitutioner eller som en del av andra.

Skolbibliotek utgör en integrerad del av utbildningsväsendet där skolbarn får bekanta sig med läs- och informationsvärlden.

Källa: Polish Librarians Association, SBP

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet