Estrids bokklubb

Estrids bokklubb

I september 2016 sändes första avsnittet av webbtv-serien Estrids bokklubb, en finlandssvensk bokshow för barn ur barnens egna perspektiv. I serien läser två barnprogramledare böcker som de diskuterar med sina vänner. Dessutom träffar de författare och illustratörer. Noll27 ställde några frågor till Sanna Sofia Vuori från FantaskopFilms som är initiativtagare till webbtv-satsningen.

Berätta om Estrids Bokklubb.

Jag märkte att det inte fanns något bokprogram för barn på svenska i Finland, och startade ett. Tanken med Estrids bokklubb är att väcka läslusten hos barn i lågstadieåldern och att tipsa föräldrar, klasslärare och andra vuxna i barnens vardag om bra barnböcker. Jag ville göra barnboken mer synlighet och att väcka intresse för barnlitteratur och för skrivande och skapande.

Hur tänker ni runt val av böcker?

Det är teamet som väljer in gästerna, och sen måste det ju passa dem också. Böckerna blir ofta gästernas nyaste och mest intressanta.

Hur mycket är barnen delaktiga?

I säsong två deltog tio bokpratarbarn som läste böckerna i förväg och så filmade vi med dem en eftermiddag per avsnitt. Det är ju väldigt lite som kommer med av allt det fina, smarta, roliga de säger. Ni skulle bara veta…!

Genom vilka kanaler når ni ut?

Avsnitten läggs ut på Youtube för att nå barnen bäst. Våra samarbetspartners delar dem sedan via sina kanaler. Samt i vår egen blogg såklart.

Hur används bokklubben?

Många lågstadieklasslärare ser på dem med sin klass och jobbar kring dem med de pedagogiska materialen som inspiration. Materialen finns också i vår blogg.

Vad vet ni om responsen, vad tycker barnen?

Har hört av många barn att de gärna ser på programmet och att de har känt det adekvat. Många klasslärare har hört av sig och berättat att de haft nytta av det i undervisningen.

Du skriver manus. Berätta

Vi skriver frågor i samråd med Estrid och Milo som är våra barnprogramledare. Och så behövs ju inspelningsmanus där det står vad som ska filmas, ur hurdana vinklar och i vilken ordning. Sen får Estrid, Milo och gästen prata på och vi klipper ihop det. Bokpratsdelen brukar ha något barnen får testa som är relaterat till avsnittets böcker/teman, och så får de ställa en fråga till dagens gäst. Alla dessa frågor är alldeles spontant påhittade av bokpratarbarnen i stunden. Förutom inledningen och avslutningen finns inga utskrivna repliker.

Hur ser Estrids bokklubb ut idag?

Före detta läsambassadör Katarina von Numers-Ekmans ger skrivtips till varje avsnitt och det finns pedagogiska material och lite kringmaterial som intervjuer med deltagarna etcetera.

Vilka samarbeten finns?

Svenska Kulturfonden har stött projektet. Stiftelsen Nygréns har också stött med ett bidrag och förlagen hjälper till med små utgifter. Och det är jätteroligt att Richardsgatans bibliotek och Cecilia Eriksson har spridit avsnitten.

Hur ser framtiden ut för Estrids Bokklubb?

Just nu väntar vi på besked om finansiering för säsong tre och myser vid bara tanken på alla fina gäster vi vill ha till programmet.

 

Ta en titt på Estrids bokklubb: estrids-bokklubb

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet