Integrerat bibliotek

Integrerat bibliotek

Iso Omena är ett köpcentrum i staden Esbo nära Helsingfors. På tredje våningen finns Servicetorget där biblioteket är insprängt mellan läkare- och tandläkarmottagning, röntgenmottagning, ungdomsgård, barnavårdscentral och kommunal medborgarservice.

Namnet Iso Omena, som på svenska blir Det stora äpplet, lär vara en flirt med New Yorks Big Apple och hela köpcentrat i stadsdelen Mattby i Esbo är byggt under mottot Som en liten stad.

– Allt började när borgmästaren i Esbo bestämde sig för att koncentrera offentliga tjänster till ett köpcentra som en knutpunkt nära till kollektivtrafik och vägar, säger Merja Pihlajamäki, regional chefsbibliotekarie i Esbo och berättar att det togs stor hänsyn till Esbobornas önskemål när Iso Omena byggdes.

– Vi började planera för ungefär fyra år sedan. Vi ville redan från början skapa en plats där vi tjänar en gemensam kund och skapa en plats med mervärde. Det räckte inte med att vi bara känner till varandra.

Influensatider

Biblioteket rymmer ungefär hälften av golvytan i servicecentret. Biblioteket är dock inte begränsat till ett visst område och det är en märklig känsla att mitt bland bokhyllor med finsk historisk litteratur se ett anslag som upplyser väntande patienter om årets influensavaccin. Annars är just den här delen av biblioteket ganska likt ett vanligt bibliotek med många bokhyllor och gott om läs- arbetsplatser som alla är upptagna. Och sedan servicecentret invigdes i augusti 2016 har både antal besökare och utlån ökat.

– Vi hade omkring 800 000 besökare per år tidigare, nu är vi uppe i över en miljon och vi tror att det kommer att öka ytterligare när tunnelbanan börjar köra till köpcentrat, säger Merja Pihlajamäki.

Servicetorg

Iso Omena Service Center är ett nav för olika medborgarservice och alldeles framför rulltrapporna finns en stor informationsdisk och den kommunala medborgarservicen med bemannad mottagningsdisk och gott om kommunal information i form av broschyrer.

På barnavdelningen kan väntande barn till barnhälsovården hänga på småbarnsmattan, titta på en film eller helt enkelt botanisera bland alla böcker.

Fritidsgården för unga har ett eget rum i anslutning till avdelningen med litteratur för målgruppen och strax intill finns en öppen scen där biblioteket uppmuntrar kommuninvånarna till egna framträdande och evenemang.

Bakom scenen finns ett antal musikrum, en inspelningsstudio och det stora Maker space-rummet med ett stort antal 3D-skrivare, symaskiner, laserskärare och en hel verkstad med verktyg för både arbete i trä och metall, bara att använda.

– Rummet används väldigt mycket av alla åldrar. Här finns utrymme att både arbeta och experimentera, säger Merja Pihlajamäki.

Det provande biblioteket

Biblioteket och Servicetorget har öppet sju dagar i veckan och på vardagar är det öppet till 21.00 på kvällen. Centret har tillsammans 140 anställda där fritidsledare, läkare och barnsjuksköterskor finns inom respektive arbetsområde. På biblioteket finns bibliotekarier, producenter och tekniker och vid behov socialarbetare som arbetar.

– Vi har ledningsgruppmöte varannan vecka och då är företrädare för alla grupper där, säger Merja Pihlajamäki och berättar att de flesta som jobbade på det gamla biblioteket valde att flytta med till Servicetorget och att de flesta är nöjda och inspirerade av det nya.

– Begreppet Det provande biblioteket är viktigt för oss här i Esbo och beskriver på ett bra sätt hur vi arbetar. Makerspace är ett bra exempel på det, fortsätter hon. Vi visste inte hur det fungerar eller om det skulle fungera här på Servicetorget. Nu har alla bibliotek i Esbo ett Makerspace.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet