Läscentrum som stimulerar

Läscentrum som  stimulerar

Läscentrum är en sakkunnig organisation på läsningens område. I nära samarbete med bibliotek, skolor och andra, arrangerar de författarbesök, driver kampanjer och projekt och sammanställer material och fakta om läsning och läskunnighet.

Höstlöven virvlar i snålblåsten på Fågelberget vid Tölöviken. Det är tidigt förmiddag och jag är på väg till Läscentrum som har sin hemvist i Villa Kivi som ligger vackert vid Tölövikens strand i centrala Helsingfors. På verandan till villan möts jag av kulturproducenten Barbro Enkell-Grimm som släpper in mig i värmen till ett dukat bord med finska piroger och frukt. Här väntar redan Ilmi Villacis, chef för Läscentrum. Medan jag installerar mig överöser hon mig med nyfikna frågor om det svenska projektet Bokstart.
– Vår motsvarighet heter Läs för barnet, säger hon och berättar att de som sakkunnig organisation har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa, men att de ännu inte har någon fast finansiering till projektet.

– Vi provar försiktigt i några områden och samarbetet med bibliotek och barnrådgivning fungerar bra. Vi har producerat material som riktar sig till professioner som möter barn, och material som riktar sig till föräldrar och som ska inspirera dem att läsa för sina barn. Bland annat en webbplats där en barnbibliotekarie har sammanställt boktips för barn i olika åldrar. Och allt finns på finska, svenska och sju andra språk som talas i Finland.

Just nu riktar Läscentrum sitt lobbyarbete mot både parlament och enskilda kommuner för att få dem att stödja projektet, och i januari planerar Ilmi Villacis ett studiebesök till Sverige.

– Vi hoppas på en pilotperiod på minst tre år. På sikt hoppas vi ju förstås att kommunerna ska betala själv, men först måste vi ha finansiering från staten till information, och sedan kanske en privatstiftelse kan finansiera böckerna.

Läskompetensforum

Ilmi Villacis Barbro Enkell-Grimm

Fokus på läsning Ilmi Villacis, till vänster på bilden, och Barbro Enkell-Grimm konstaterar att Läscentrums vision är att förbättra
läskunskap och intresset för litteratur.

Projektet Läs för barnet är ett bra exempel på hur Läscentrum arbetar. Centret får varje år söka finansiering från staten och ungefär hälften av deras grundfinansiering kommer från Undervisnings- och kulturministeriet. Vilket gör dem beroende av samarbeten och stöd från privata stiftelser och fonder.

Verksamheten bygger till stor del på att driva projekt, men också på att fungera som sakkunnig där de både administrerar egen, beställd forskning om läsning och läskunnighet, och deltar som samarbetspartner i olika forskningsprojekt kring läsning. Bland annat sammanställer Läscentrum varje år ett paket med tio fakta om läsning. Fakta som ger en aktuell bild av läsning och läskunnighet i Finland och som belyser såväl inhemsk som utländsk läsforskning. Faktapaketet används i många sammanhang, men riktar sig främst till beslutsfattare.

– De är en allmän information för vem som helst om situationen idag och de används till exempel mycket av media och i olika forskningssammanhang. Vi använder dem själv när vi försöker påverka politiker och beslutsfattare, säger Barbro Enkell-Grimm.

Därför var det också självklart att det var Läscentrum som fick inleda med aktuell fakta om läsning vid det första mötet med den finska regeringens nya Läskompetensforum.

– Vi blev alla lite överraskade när regeringen bjöd in oss att delta i ett nytt kompetensforum för läsning. Det gick väldigt snabbt att organisera. Men jag tror att det finns en allmän oro och att medvetenheten är stor efter den senaste Pisa-mätningen i Finland som visade att läsningen gått ner, säger Ilmi Villacis och berättar att Läskompetensforum har fått en miljon euro till en utredning där de 30 medlemmarna ska komma fram till förslag på åtgärder som ska förändra strukturen på sikt.

Läskunnighet och läsmotivation

Mycket av Läscentrums verksamhet sker i samarbete med olika aktörer där skola och bibliotek är de största och viktigaste. Under Finlands 100-årsjubileum i år har de också påbörjat ett långsiktigt, nationellt samarbete med Barnboksinstitutet. I projektet Det stora Läsäventyret ska de ta sig an aktuella frågor om läskompetens, läsglädje och barnbokens framtid och betydelse i Finland.

– Samarbetsprojektet hoppas vi ska öppna nya möjligheter för läsfrämjande arbete där vi bland annat vill skapa nya nätverk och verksamhetsmodeller, säger Ilmi Villacis som menar att utan samarbete är Läscentrum för litet för att ensam kunna åstadkomma något.

Ett av Läscentrums större samarbetsprojekt är med ett stort aktiebolag, pappersbruket United Paper Mills, UPM, och projektet Ordets makt. Att det är ett privat företag som står för finansiering är inget som varken Ilmi Villacis eller Barbro Enkell-Grimm lägger någon vikt vid.

– Det är ett så kallat samhällsansvarsprojekt som handlar om läskunnighet, så det är i ett gott syfte och det är bra att man satsar på vissa grupper, menar Barbro Enkell-Grimm.

Projektet Ordets makt riktar sig till studerande på en yrkesskola med teknisk inriktning och hittills har ett hundratal workshops genomförts där bland annat författarbesök och speciella verkstäder med praktiska övningar har visat sig vara framgångsrikt. Projektet följs av forskare som framförallt är intresserade av de pedagogiska metoderna.

– Det går ju inte att predika för tonåringar att de ska läsa, men att få dem att förstå att de måste kunna läsa till exempel en bruksanvisning, eller att kunna ta del av information som rör dem själv, det är en kunskap alla måste ha, säger Ilmi Villacis.

En författare till varje skola

Finlandssvenskarna i Finland utgör fem procent av befolkningen och det finns en uttalad åsikt att det språkliga klimatet blivit sämre de senaste tio åren. Bland annat av den anledningen driver Läscentrum det helt svenska projektet En författare i varje skola, ett projekt som har som mål att trygga och stödja svensktalande barn- och ungas läsintresse på ett jämlikt sätt.

– Det här handlar inte bara om läsning, det är också ett självkännedoms- och identitetsprojekt, och det är oftast författare med lokal eller regional anknytning som åker ut till svenskspråkiga skolor, säger Barbro Enkell-Grimm.

De senaste åren har Läscentrum satsat mycket på många stora projekt och både Ilmi Villacis och Barbro Enkell-Grimm ser fram mot att nästa år koncentrera sig på att utveckla sin service som förmedlare av författarbesök. De vill öka antal författare, förfina bokningsmöjligheterna och hitta nya beställare.

– Vi hoppas mycket på att till exempel företag ska vilja boka författare, säger Barbro Enkell-Grimm.

– Och nästa år måste vi absolut koncentrera oss på att få igång Läsa för barnet-projektet, konstaterar Ilmi Villacis.

FAKTA

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök. Utöver det ordnar Läscentrum läskampanjer och läsprojekt och fungerar som en sakkunnig organisation för läsning och läskunnighet.

Läscentrum har tio medlemsorganisationer från det litterära fältet och verksamheten sträcker sig över hela Finland.

Läscentrum grundades 1972 och ägnade sig till en början bara med författarbesök.

Läscentrum finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och av olika finländska stiftelser.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet