Likt en allmän park

Likt en allmän park

När Bibliotek 10 slog upp portarna för tolv år sedan var intresset från omvärlden stort. Med sin unika atmosfär och tydliga användarprofil väcker det fortfarande stor nyfikenhet.

Det känns trångt på bibliotekets knappa tusen kvadratmeter. Mellan långa hyllor av musik-cd, symaskiner, 3D-skrivare och flyttbara väggar, sitter och rör sig människor överallt. Det är en tydlig arbets- och mötesplats, här är det inte bokhyllorna som är i fokus. Och med sina generösa öppettider och sitt läge alldeles bredvid järnvägsstationen är biblioteket det mest besökta i Helsingfors och det bibliotek som är mest populärt att hämta och lämna reserverade böcker på.

– Trettiofem procent av alla våra lån är reservationer och många besöker oss i högst fem minuter. Sedan finns det andra som är här hela dagen, berättar bibliotekschef Kari Lämsä och visar de flexibla väggarna som gör att besökaren kan bygga ett litet rum, ett så kallat Urban-office.

– Vi är ett ovanligt bibliotek också för att ungefär hälften av våra besökare är unga män. Tjugo procent lånar något och åttio procent gör något annat här. Studerar, har ett möte, arbetar, använder vår teknik, våra instrument eller våra studioutrymmen som alltid är fullbokade.

Maker space

Ett av bibliotekets signum är att hela tiden förnya sina arbetssätt och lyssna på och betjäna biblioteksbesökarna. Därför finns det numera bland annat ett antal 3D-skrivare och några symaskiner på biblioteket. Funktioner som lockat fler och nya grupper till biblioteket.

– Det är viktigt att vi hjälper till att göra stadsdelen mer öppen och tillgänglig och att Helsingfors invånare har tillgång till sådant här. Och vi har lärt oss att våra besökare kan själv, säger Kari Lämsä och berättar om en ung skräddare från Syrien som gjorde dem uppmärksamma på flyktingars behov av att laga sina kläder.

– Så nu har vi workshops med flyktingar där de kan laga sina trasiga kläder. Våra besökare har lärt sig att om de ber oss om något lyssnar vi och gör för det mesta som de önskar.

Demokratisk dialog

Lyssnar Bibliotek 10 bestämmer inte vad besökarna behöver.
 – De bestämmer och vi försöker infria det, vi har egentligen inte gjort någon stor förändring sedan vi öppnade. Vi gör små förändringar hela tiden och anpassar oss till samhället i övrigt, säger Kari Lämsä, bibliotekschef på Bibliotek 10.

Längst bak i biblioteket står en vit flygel på golvet där en liten yta är markerad som ett scenutrymme. Det är en öppen scen som är lätt att boka via webben och nittio procent av alla evenemang på biblioteket arrangeras av besökare. Men det är inte framförallt musikframträdande den öppna scenen bokas till numera, utan till diskussioner som till exempel om globalisering, om invandring eller om den politiska situationen.

– Vi har tre tydliga regler när du arrangerar en diskussion, säger Kari Lämsä. Evenemanget får inte vara mot någon eller något, om du vill prata om en religion får du inte ha någon religiös ritual, och om det handlar om politik måste minst tre politiska partier representeras.

– Biblioteket står för bekvämlighet och service och bokar och ger teknisk hjälp. Och jag tror att detta är bibliotekens nya roll, som en plats för en öppen demokratisk dialog.

Allmän park

Alla är välkomna till Bibliotek 10 men med sitt läge alldeles bredvid järnvägsstationen stöter biblioteket på problem så gott som varje dag. Alla som tillbringar sina dagar runt en järnvägsstation kommer också till biblioteket. Även för detta finns tydliga regler för personal och besökare att förhålla sig till.

– Naturligtvis får alla vara här, men inte störa andra. Vi får ständigt anpassa våra regler. För några år sedan hade vi till exempel inga rumänska tiggare i Helsingfors. De är naturligtvis välkomna till biblioteket, men de får inte äta varm mat här, säger Kari Lämsä som tolkar den nya bibliotekslagens paragraf om användarregler som att biblioteket kan betraktas på samma sätt som en allmän park.

– Vi måste alla följa de gemensamma regler som finns och vi måste ta hand om och göra det bekvämt för alla. Så vi måste låta alla komma in och kan inte kicka ut någon.

Bibliotek 10 är ett flexibelt bibliotek som är i ständig förändring efter användarnas behov. Till och med möblerna flyttas runt varje dag och personalen rör sig hela tiden runt i rummet.

– Under bibliotekets mest hektiska timmar har vi till och med ett walk and talkschema för personalen, säger Kari Lämsä.

– Vårt bibliotek handlar inte så mycket om böcker utan om plats och vad vi gör med den platsen. Men jag tar ett varv varje morgon och sätter möblerna på plats. För att undvika fullständig kaos, erkänner han.

Det är tydligt att det inte är böckerna som är i fokus på Bibliotek 10, ändå är det Bibliotek 10 som har den högsta utlåningsstatistiken av skönlitteratur. Detta beror på den pockethylla som strategiskt står strax utanför bibliotekets entré.

– Vi har ont om plats och pocketböcker tar mindre utrymme och syns bra här ute, säger Kari Lämsä om placeringen.

Pocketböckerna står inte i någon given ordning på hyllan, de kan lånas som vanligt men kan inte reserveras. Nya titlar köps in flera gånger i månaden och slitna exemplar rensas bort.

– Åttio procent av pocketböckerna är ständigt utlånade så med tanke på vår lilla samling är vi det största biblioteket när det gäller att låna ut romaner, konstaterar Kari Lämsä.

Flytt

Just nu förbereder biblioteket sig för den stora flytten till det nya centrumbiblioteket om ett år. Kari Lämsä hoppas att attityden och stämningen från Bibliotek 10 följer med och redan nu kommer personal till biblioteket för att praktisera och förbereda sig för arbetet på nya biblioteket.

– Centrumbiblioteket är ett nytt bibliotek, inte ett nytt Bibliotek 10. Men mycket av de aktiviteter vi har här kommer också att finnas på centrumbiblioteket och det viktiga är att vi inte bara tänker böcker. Vi måste tänka på våra besökare och göra det bekvämt och trevligt för dem.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet