Matematik på biblioteket

Matematik på biblioteket

Klurarklubben är gratis matematik- och programmeringsverkstäder på bibliotek. Klubbarna riktar sig till barn och unga mellan nio och tretton år i Helsingforsregionen.

Ett tiotal barn hoppar mellan vita pappersark utlagda på golvet i ett försök att tillsammans lösa en ekvation. Eftermiddagens Klurarklubb på Richardsgatans bibliotek har just börjat och som vanligt har den inletts med en konkret matematisk övning som illustrerar dagens uppgifter.

– Varje verkstad börjar med att ledaren läser en berättelse som följs upp med en lek eller en praktisk övning, förklarar Jenni Räsänen, ansvarig doktorand från Helsingfors universitet som följer arbetet.

Fritidsklubb

Klurarklubben, som har det finska namnet Pulmaario, pågår i fem veckor där varje klubbtillfälle är på eftermiddagstid och varar cirka två timmar. Efter den inledande timmen med matematik i fokus, övergår de till programmering i programmet Scratch som är ett gratis online-program.

– De flesta programmerar egna spel och de lär sig hur de ska tänka när de programmerar och de får kompetens i att använda algoritmer, säger Jenni Räsänen och menar att matematik och datorkunskap blir en allt viktigare kunskap att ha med sig.

– Vi vill visa att matematik är mer än det de lär sig i skolan, att matematik och datorkunskap kan vara roligt. Och Klurarklubbens aktiviteter är sådana att alla kan göra dem.

Fördelen med att vara på biblioteket, säger Jenni Räsänen, är framförallt att det inte är en skolmiljö och att barnen träffar

Alternativ lärmiljö Jenni Räsänen tror att det finns ett intresse från biblioteken att möta det som ligger i tiden och att erbjuda utbildning till de som inte har möjligheter i skolan eller hemma.

Alternativ lärmiljö Jenni Räsänen tror att det finns ett intresse från biblioteken att möta det som ligger i tiden och att erbjuda utbildning till de som inte har möjligheter i skolan eller hemma.

andra med samma intressen från olika platser i staden. Men också att de får tillfälle att upptäcka biblioteket.

– Dessutom plockar ledarna alltid fram böcker som hör till dagens tema så att barnen lätt kan låna dem efteråt.

Rädsla

Klubbarna startade år 2014 som ett projekt i samarbete mellan 17 bibliotek inom Helmet och universitetet i Helsingfors och Luma vetenskapscenter, med treårigt stöd från Utbildnings- och kulturministeriet. Projektet tog slut 2016, men fortsätter på några få bibliotek tack vare Jenni Räsänen som i sin doktorandtjänst vill utveckla och undersöka hur samarbetet och klubbarna kan utvecklas.

– När första omgången tog slut 2016 skrev vi en handledningsbok som passar nybörjare och hade en kurs med några bibliotekarier som startade egna klubbar på sina bibliotek, säger Jenni Räsänen som menar att intresset från biblioteken är stort, men att det finns en rädsla för matematik, att många inte tycker att de är tillräckligt bra. Och tidsbrist på biblioteken.

– Jag försöker uppmuntra biblioteken och i vår handledarguide finns väldigt detaljerade instruktioner och förklaringar.

Under de första två åren var det matematik- och datastudenter från universitetet som var instruktörer och ledare på klubbarna. Klurarklubben på Richardsgatans bibliotek leds dock av några gymnasieelever som Jenni Räsänen har utbildat till instruktörer.

– Jag vill ju sprida det här över hela Finland och en del jag ville prova var att utbilda gymnasieelever som redan under sin gymnasietid har kontakt med universitetet. Och det har blivit riktigt bra, konstaterar hon.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet