Ode – Helsingforsbornas nya vardagsrum

Ode –  Helsingforsbornas  nya vardagsrum

När Finland fyller hundra är sätten att fira det självständiga seklet på många. För Helsingfors del handlar det främst om att utforma ett nytt vardagsrum åt sina invånare; en samlingsplats, en oas, ett stilla rum som även ska få ljuda och sjuda av ickekommersiell aktivitet. En plats för kreativ växelverkan människor emellan.

Visualiseringsbild med tillstånd av arkitektbyrån ALA Oy.

I hjärtat av Helsingfors håller centrumbiblioteket Ode som bäst på att ta form. Det är ett omfattande projekt som hittills haft förmånen att segla friktionsfritt i förväntansfull medvind. Utöver det faktum att öppningsdatumet skjutits fram med ett och ett halvt år sedan projektet påbörjades, verkar beslutsprocesser, byggande, logistik och planering av framtida verksamhet gå som på räls.

– Allt går bra just nu, sammanfattar ledande planerare Pirjo Lipasti och bibliotekschef Anna-Maria Soininvaara. Det verkar som att vi kommer bli klara i tid.

De får medhåll av uppdragsansvarige arkitekt Niklas Mahlberg som fastslår att arbetet i stora drag gått som planerat, vilket är aningen överraskande med ett projekt av den här storleken.

– Det har gått förvånansvärt smidigt och all kommunikation med stad och beslutsfattare har gått bra, det finns en goodwill med projektet, säger han. I grund och botten handlar det om en god dialog med biblioteket och vi har ett väldigt bra samarbete.

Att centrumbiblioteket inte stod klart till själva hundraårsjubileet i år beror på att tomten till en början var planerad för kontorsbyggnader. Nya lov måste sökas, situationsplanen ändras och nu är öppningen i stället planerad till början av december 2018.

Internationell arkitekttävling

Tanken på ett centrumbibliotek i Helsingfors innerstad föddes redan 1998 när psykiatrikern, poeten och pianisten Claes Andersson sedermera tog sig an politiken och under en period fungerade som landets kulturminister.

Fjorton år senare – i samband med att Helsingfors utsetts till World Design Capital 2012 – utlystes en internationell arkitekttävling som vanns av ALA Oy, en lokal arkitektbyrå som specialiserat sig på offentliga byggnader.

Av 544 anonymt inkomna bidrag nominerades sex stycken vidare till en andra omgång, varpå juryn enhälligt valde det koncept ALA Oy tagit fram; ett bibliotekshus i tre helt olika våningar, i olika skikt och med olika karaktär.

Funktionalitet, högklassig arkitektur, miljömässigt hållbara lösningar och en plan realistisk att förverkliga var de huvudsakliga faktorer som lyftes fram i prismotiveringarna, liksom bruket av inhemskt trä som fasadmaterial.

– Vårt bidrag var väl så pass starkt och fick genomslags- kraft tack vare bruket av trämaterial, funderar Mahlberg. De tre olika våningarna bidrar också med en flexibilitet med tanke på hur de framtida funktionerna får plats och de kan modifieras utan att helhetskonceptet behöver ändras.

Stillhet, samvaro, aktivitet och växelverkan

Centrumbiblioteket mäter 30 gånger 150 meter, vilket ger en bruksareal om 10 000 kvadratmeter fördelat på tre våningar. Besökarantalet är uppskattat till 2,5 miljoner per år, eller 10 000 per dag för att uttrycka sig aningen mer gripbart. Och personalstyrkan kommer att bestå av 55 eller 58 personer, beroende på logistiken.

Det primära målet med Ode är att biblioteket ska vara lätt att besöka: Tröskeln ska kännas låg, huvudentrén vara inbjudande och byggnaden i sig ska förmedla ett ljus och en lätthet som gör att alla känner sig välkomna samtidigt som kommersiella påtryckningar lyser med sin frånvaro.

– Första våningen blir en sammanfattning av vad som sker i huset, förklarar Mahlberg. Det är nästan som en gata du kan gå längs och få inblick i husets händelser.

Bottenplan blir således ett offentligt, öppet och rymligt utrymme med aula, biograf, utställningsutrymmen och andra lokaler, medan andra våningen kommer bestå av en musikstudio och tiotals funktionella, små delbara utrymmen och arbetsstationer där man kan stänga om sig medan man utövar sin verksamhet individuellt eller i grupp.

På den tredje och översta våningen inreds och installeras utlåningsbiblioteket som med 3,6 hyllkilometer kommer att kunna erbjuda 100 000 volymer på de vanligaste europeiska språken samt arabiska, kinesiska, ryska och somaliska.

Prominent palett av offentliga byggnader

Själva biblioteksvåningen blir en lugn och luftig oas som tack vare väggar av glas kommer att kunna bistå med en vidsträckt utsikt över Tölöviken samt över de prominenta byggnader som finns i Odes omedelbara närhet. Mahlberg tycker att helheten på området är både balanserad och intressant då Riksdagshuset är byggt i granit, Finlandiahuset i vit marmor, Musikhuset i koppar, Sanomahuset i glas enligt 1990-talets glasarkitektur och så Kiasma – museet för nutidskonst – som är byggt i zink, mässing och glas.

– Centrumbiblioteket med sin fasad i trä blir ett bra komplement som ett läsandets hus och en sista pusselbit i Tölövikens palett av offentliga byggnader, summerar Lipasti.

Viktiga och värdefulla önskningar

Verksamheten vid centrumbiblioteket kommer att genomföras i samarbete med hela Helsingfors stadsbiblioteksnät som består av 37 bibliotek. Och för att ta reda på vad folk önskar och förväntar sig av Ode har ansvariga redan tidigt vänt sig till allmänheten som på olika vis fått ta del av planering av verksamhet och inredning.

Samvaro, aktivitet och enskildhet är bärande ord som tas i beaktande när verksamheten tar form och biblioteket vill kunna erbjuda besökarna ett lugnt utrymme samtidigt som det ger plats för lärande och aktivitet, bjuder kunskap och information för ett mer funktionellt samhälle samt ger besökarna möjlighet att själva skapa kultur och egna produktioner.

Bland annat kommer här att finnas en biograf som förmodligen ska drivas av Nationella Audiovisuella Institutet – mer känt som KAVI:s radio- och televisionsarkiv – och både Lipasti och Soininvaara hyser stora förhoppningar om att det i framtiden ska organiseras olika sorters evenemang tillsammans med diverse samarbetspartner.

Centrumbiblioteket Ode har tilldelats en budget om 98 miljoner euro för uppförande och verksamhet. Av det står finska staten för 30 miljoner medan Helsingfors stad bekostar med 68 miljoner.

– Finland är ett land med stark bildningsgrund, konstaterar Lipasti. Litterär bildning och läskunskap har alltid stått högt i kurs hos oss och jag hoppas att centrumbiblioteket blir något vi alla kan vara stolta över i hela landet, både som bibliotek och som självständighetsprojekt.

Text: Cia Hemming

Visualiseringsbild med tillstånd av arkitektbyrån ALA Oy.

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet