Medieurvalets dilemman

Medieurvalets dilemman

Intresset var stort när det i veckan arrangerades en konferensdag runt bibliotekens mediebestånd och urvalsprinciper.

Den något provocerande frågan Kundernas marknad eller giftskåpets återkomst, var rubrik för konferensen som i veckan lockade ett drygt hundratal intresserade till Hörsalen på Linköpings stadsbibliotek.

– Rubrikvalet var väl mer att vi ville sätta fokus på principer för medieval. Så det var väl lite att spetsa till det som vi alltid hållit på med, nämligen medieurvalsdiskussionen, säger Rolf Holm, utvecklingsledare Medier på Regionbibliotek Östergötland som tillsammans med Region Gävleborg och Sveriges depåbibliotek och lånecentral, var arrangör av konferensen.

Saklighet och opartiskhet

Konferensens inledande programpunkt satte fingret på vad det hela handlar om; mediebestånd och urvalsprincipen. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors berättade om besluten med kritik mot bland annat Falköpings kommun och Botkyrka kommun. Rättsfall som fått stor uppmärksamhet och diskuterats en hel del på biblioteken, och där Cecilia Renfors konstaterar att frågan är både lätt och svår, men att biblioteken egentligen ska göra som de alltid ha gjort och lita på att det är professionen som avgör medieinköp.

– Om du inte vill köpa in en bok kan du fortfarande ange kvalitetsskäl och rena sakfel. Ett medieurval får däremot aldrig göras utifrån värderingar och åsikter, säger hon och menar att i de aktuella rättsfallen var de skäl kommunerna angav som avgjorde fällande domar. Hennes kritik mot de båda kommunerna riktade sig mot hur de formulerat sina riktlinjer och att de hänvisade till värderingar i sina skäl att neka till inköp eller fjärrlån. Därför betonade Cecilia Renfors  vikten av att biblioteken redan i förväg har fasta riktlinjer att förhålla sig till när det handlar om inköp och urval av medier.

– Då blir det svårare att dras med av känslor.

Kompletterande program

Rolf Holm är mycket nöjd med konferensdagens där han tycker att programpunkterna väl kompletterar varandra. Om JO handlade om vuxenlitteratur, satte Ingrid Loeld Rasch från Regionbibliotek Östergötland fokus på medieurval av barnböcker, Dalabiblioteken berättade om sitt samarbete på gott och ont, och Marika Alneng pratade om medie- och informationskunnighet på folkbibliotek.

– Medier är det vi på biblioteken arbetar väldigt mycket med och med tanke på bibliotekens olika användarmålgrupper gav dagen mig en association till släktforskning, säger Rolf Holm och berättar om att det numera pratas om att DNA är det nya sättet att släktforska. Men, menar han, hur man än vänder och vrider på detta så hamnar man ändå alltid i källmaterial som består av papper.

– Det är lite det som det handlar om när vi pratar om bibliotekens verksamhet och våra medier och mediebestånd. Även om vi har olika aspekter på medier, MIK till exempel, så är det ju en del back to basic som gäller för att få det att fungera.

TIPS

I nästa nummer av noll27 kan du läsa mer om bibliotekekens digitala arbete. Bland mycket annat en intervju med Marika Alneng och om folkbibliotekens medie- och informationskunnighet.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet