Stort intresse för dag om digital integritet

Stort intresse för dag om digital integritet

Ny lagstiftning och utökad bibliotekssekretess ställer krav på att biblioteken kan hantera den digitala integriteten. Men biblioteken behöver bli bättre och få mer kunskap. Därför anordnades en informationsdag om digital integritet på Göteborgs stadsbibliotek på onsdagen.

– Jag tror att det är jätteviktigt om vi vill vara en bra plats i samhället. Vi vill ju inte att biblioteken ska vara en dålig plats för IT, att man ska vara rädd för att använda bibliotekets digitala tjänster. Det går i direkt clinch med rollen att hjälpa människor att ta till sig ny kunskap och vara delaktiga i samhället, säger Peter Krantz, chief information officer på Kungliga biblioteket, en av de inbjudna föreläsarna under dagen.

I den näst intill fullsatta hörsalen på Göteborgs stadsbibliotek, hade runt 160 personer från Västra Götaland och angränsande regioner, samlats för att få veta mer om digital integritet. Hur kan man till exempel bäst se till att de som använder sig av bibliotekets datorer inte sprider känsliga personuppgifter, eller lämnar digitala spår utan att veta om det? Hur kan biblioteken hjälpa till att folkbilda om vad det digitala samhället är? Och vad innebär egentligen den nya lagstiftningen i praktiken? Det var några av många frågor som berördes under dagen.

Det var Kultur i Väst och Göteborgs stadsbibliotek som anordnade dagen. Och det är den nya dataskyddsförordningen från EU och den utökade bibliotekssekretessen när det gäller informationsteknik, som ligger till grunden för det allt större behovet av kunskap om digital integritet.

– Frågorna om integritet är väldigt aktuella för biblioteken på olika sätt. Biblioteken har en väldigt lång tradition att värna låntagarnas integritet, som sekretessen vid lån och rätten att läsa vad som helst utan att bli övervakad. Och samtidigt kan vi märka att de här gamla idealen varit svåra att överföra i den digitala världen, säger Örjan Hellström, konsulent på Kultur i Väst.

Han hoppas att informationsdagen ska bidra med kunskap och inspiration.

– Jag hoppas att man känner sig mer upplyst. Att man känner mindre panik över att det här är svårt och krångligt och mer inspiration över att det här är viktigt. Vi kan göra våra tjänster bättre och vi kan vara mer till vägledning och upplysning för våra användare och brukare. Det här är en möjlighet att göra världen lite bättre, säger han.

Foto: Evelina Westergren

Author Description

Evelina Westergren

Evelina Westergren, Journalist
evelina.westergren@noll27.se
0700-81 65 71

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet