Digital folkbildning i Finland

Genom nätverk och evenemang vill föreningen Make it Finland ta invånarna i landet till nästa nivå i dagens digitala verklighet. Målet är att alla ska vara med.

I slutet av december arrangerade Make it Finland en digital festival i Åbo, landets tredje största stad. Besökarna kunde testa VR-glasögon, 3D-skrivare och robotprogrammering och fick skapa egna fejknyheter. Allt var gratis, öppet för alla och flerspråkigt, precis enligt föreningens målsättning. Man behövde inte heller ha med sig en egen dator eller surfplatta för att delta.

– Det var roligt att se hur tekniken kan föra människor samman, oavsett ålder, kön och vilket språk man talar, säger Linda Mannila, Make it Finlands grundare.

Kompetensutveckling

När vi träffas i hennes hemstad Pargas är det en dryg månad kvar till festivalen som på många sätt sammanfattar Make it Finlands idéer och målsättningar. Att arrangera festivaler och evenemang är en del i verksamheten, den andra är digital folkbildning på lokal nivå. Här samarbetar föreningen med lokala organisationer och företag, ofta med och på ett bibliotek.

Kompetensutveckling av bibliotekspersonal är en viktig del i föreningens arbete, eftersom det ofta är till biblioteket människor vänder sig till när det behöver hjälp med telefoner, surfplattor och datorer.

– Vi lever i det digitala, vi kan inte skjuta det åt sidan. För individen är det en del av allmänbildningen och ger en möjlighet att bli en digital användare och beslutsfattare. Det borde vi alla få med oss, oavsett om vi går i skolan eller ej.

I mars är Make it Finland en del av All Digital Week, tidigare Get Online Week, och fler festivaler är på gång. Samtidigt startar ett pilotprojekt på biblioteket i Pargas.

­ – Man ska inte behöva ha en examen i datavetenskap för att kunna diskutera varför man får olika sökresultat beroende på vem som söker och varför facebooks nyhetsflöde ser ut som det gör.

Datavetenskap

Linda Mannila har själv just en examen i datavetenskap. Det kunde ha blivit något helt annat, för hon kände inte till ämnet när hon började studera det. Hennes egen okunskap skapade frustration, och för att göra fler unga medvetna om tekniken och dess påverkan gjorde hon som examensarbete en grundkurs i datavetenskap för gymnasieelever. Sedan dess har hon fortsatt att utbilda människor i datavetenskap och digitala frågor.

– Frustrationen fortsätter, trots att skolan numera ger eleverna inblick i vad datavetenskap är, och även vad det digitala gör med samhället. Tekniken har gått väldigt mycket framåt sedan jag började studera, då kunde man välja att använda sig av tekniken, nu måste man aktivt välja bort, säger Linda Mannila.

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet