Helsingborgarnas nya digitala rum

Helsingborgarnas nya digitala rum

Med massor av rosa ballonger, maker-spaceaktiviteter, musik, tal, bubbel och choklad invigdes den 13 februari helsingborgarnas nya digitala rum Digidel på Helsingborgs stadsbibliotek.

– Det unika med vårt Digidel är vårt starka samarbete med andra delar av stadens verksamheter. Att vi tar ett helhetsgrepp tillsammans redan från början, säger Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborgs stadsbibliotek när hon pustar ut en stund efter alla tal och lyckatill-hälsningar.

Basutbud

Avdelningen Digidel nns en trappa upp på biblioteket. Tidigare fanns här bokhyllor och några datorplatser och ytan har länge funnits med i tankarna som en möjlig mötesplats av något slag. I dag finns här inga spår efter några bokhyllor. Datorer och iPads finns det däremot gott om, och även om lokalen invigningsdagen till ära är full av rosa heliumballonger som svävar fritt i taket, möjligheter att prova gaming-glasögon eller en 3D-penna, så är de flesta datorplatser upptagna av biblioteksbesökare.

– Allt det här andra finns ju bara här i dag. När det blir vardag igen kommer här att finnas ett stående basutbud av digital utrustning och vi tänker oss att arbeta med olika teman där den digitala tekniken är på frammarsch. Teman som till exempel boende, berättande, arbete, demokrati och miljö, säger Josefin Andersson, projektledare Digidel Helsingborg.

Tre delar

Digidel på Helsingborgs stadsbibliotek riktar sig till såväl nybörjare som till de som är lite mer bekanta med den digitala världen. Verksamheten kan delas in i tre delar där en del handlar om att Digidel ska vara en plats för att lära sig mer om den digitala teknik som används i samhället idag. En annan del handlar om att Digidel ska vara en plattform för alla som arbetar inom staden och som vill utveckla eller dela med sig av sina kompetenser och erfarenheter, och ytterligare en del handlar om att Digidel ska fungera som en ge- mensam mötesplats mellan stadens medarbetare och invånare.

– Vi kommer att bjuda in stadens förvaltningar till olika event och de kommer att ha möjligheten att finnas på Digidel och visa upp sin verksamhet och hur de arbetar med digitala verktyg, säger Josefin Andersson.

– Genom Digidel breddar vi bibliotekets utbud och stärker vår plats för lärande inom det digitala. Men vi ger också staden en ny plattform för att nå ut med sina tjänster till helsingborgarna, säger Catharina Isberg som är noga med att poängtera att dagens invigning bara är en startpunkt.

– Vi har mycket på plats, men det är nu vi ska börja fylla Digidel med innehåll och det känns oerhört roligt att få vara drivande i den här satsningen i Helsingborg.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet