MIK och demokrati på Stockholms stadsbibliotek

MIK och demokrati på Stockholms stadsbibliotek

Digitala biblioteket genomför under 2017 och 2018 ett digitalt kompetenslyft inom Stockholms stadsbibliotek. Med fokus på valet 2018 fördjupar de sig under året på fyra fokusområden; Digital integritet, Källkritik, Sökkritik och Nätetik.

Metoden de arbetar med är ett distribuerat lärande där de via så kallade MIK-ambassadörer på varje biblioteksenhet försöker decentralisera så mycket som möjligt och få personal att fungera som pedagoger ute på biblioteken.

– Vi vill att folk hugger tag i sitt eget ansvar gällande sitt eget lärande, och det är delning av kunskap kollegor emellan som är i första rummet, säger Åke Nygren, Digitala biblioteket.

Känsla för MIK

Varje fokusområde inleds med en workshop för alla ambassadörer där de förbereds på området och på det pedagogiska arbetet. De får sedan med sig material i form av bland annat samtalsfrågor och uppdragsförslag ut till sina kollegor där de efter att gemensamt ha diskuterat får små uppdrag att omvandla det de lär sig till någon slags praktik på biblioteket.

– Så att man knäcker nöten och förstår frågorna och utmaningarna och värdet av att biblioteken ägnar sig åt det här, säger Åke Nygren, som hoppas att lärmetoden ska få igång ett ständigt pågående lärande på arbetsplatsen i vardagen.

– Att vi tillsammans passar på att lära oss varje dag för att steg för steg bli bättre på och stärka den digitala kompetensen.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet