Pilotprojekt i Pargas

Pilotprojekt i Pargas

Det händer att besökare kommer till biblioteket i Pargas i sydvästra Finland med ouppackade surfplattor och telefoner. Ägarna vill ha hjälp med att komma igång och nu satsar biblioteket på att öka personalens digitala kunskaper.

Vägen från Finlands tredje största stad Åbo till skärgårdsstaden Pargas sträcker sig över flera öar och havsvikar. Bussen stannar vid många hållplatser och vi är bara några få resenärer kvar när bussen stannar vid kyrkan i Pargas. Huvudbiblioteket ligger på första våningen i stadshuset, tvärs över gatan från kyrkan.

– Jag vill att biblioteket ska vara en plats dit man kan gå för att testa nya saker och för att se och uppleva, vare sig det är virtual reality eller irl, i verkligheten, säger Karolina Zilliacus, bibliotekschef i Pargas.

Demokratifråga

När Karolina Zilliacus visar runt i biblioteket berättar hon att vid den senaste renoveringen var det viktigt att få in många eluttag så att man ska kunna ladda sina enheter. Givetvis finns det publika datorer och några surfplattor att låna också. De senare används främst i undervisningssyfte och är tillgängliga på plats för barn som inte har någon surfplatta hemma.

– Digital kompetens är en demokratifråga och det ingår i vårt uppdrag, vi ska främja demokratin, säger Karolina Zilliacus.

På huvudbiblioteket jobbar nio personer som kan olika mycket om den digitala tekniken, men på filialerna på öarna är det färre anställda och då är det svårt att räcka till.

– En gång samlades vi i köket på biblioteket med våra privata apparater för att testa lite och prova på tekniken.
Projekt med ny teknik

Vid en robotworkshop för förskolebarn träffade Karolina Zilliacus Linda Mannila, grundare av den ideella föreningen Make it Finland som jobbar för att fler ska få möjlighet att ta till sig ny teknik. Tillsammans driver de nu ett pilotprojekt på biblioteket i Pargas.

– Man ska få hjälp med utrustning, internetsökning, e-post och e-böcker till exempel, berättar Karolina Zilliacus. Det enda vi inte kan göra är att reparera. Men det går kanske att göra ett samarbete?
För samarbete är en del av lösningen på de digitala och tekniska frågorna när det inte längre räcker med att kunna starta och ladda elektroniska enheter. Det finns många program och appar som behövs för att utföra vardagliga ärenden och på biblioteket i Pargas kan man till exempel också få hjälp med sina bankärenden.

– En bibliotekarie ska inte bli en expert som kan svara på allt, säger Linda Mannila. Därför vill vi involvera lokalsamhället, det finns många aktörer, både privata, statliga och kommunala organisationer och privatpersoner, som har specialkompetens eller kontakter.

Det är många som har upptäckt biblioteket som ett utrymme att arrangera på och nå ut till medborgarna. Till exempel kommer en bank för att visa hur man laddar ner appar.

– Det passar in i vårt koncept, säger Karolina Zilliacus.

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet