Digikult 6.0

Digikult 6.0

Just nu pågår den sjätte upplagan av konferensen Digikult i Göteborg. Konferensen har i år lockat drygt 250 deltagare som vill ta del av det senaste kring tillämpning av digitalt kulturarv i praktiken.
– De flesta som söker sig hit är representanter från arkiv, museum och forskningsbibliotek, säger Örjan Hellström, konsulent it, Kultur i Väst.

Digikult är en konferens med fokus på praktik, resultat, utveckling och tillgänglighet av digitalt kulturarv. Konferensens inledande förmiddag hade till stor del fokus på allt detta när samtliga föreläsare konstaterade att vi måste få ett helhetsperspektiv för att säkra morgondagens informationsförsörjning.
Bland annat menade Karin Åström Iko, generaldirektör för Riksarkivet, att vi redan nu måste byta perspektiv och börja tänka på vad vi vill bevara. I ställer för på vad vi ska gallra. Hon menade vidare att ABM-sektorn borde byta fokus och hitta samarbeten som förenklar för användarna att söka information.

Författaren och filmaren Maja Hagman gav praktiska tips när hon konstaterade att film passar bra för dokumentärt berättande om historia och kulturarv.
– Med filmens hjälp kan man titta ut över landskap och in i arkiv samtidigt, säger hon och tipsar om filmer som British Museum gjort.
– Våga satsa och våga prova, uppmanar hon väl medveten om verklighetens begränsade resurser.

Karin Stammarnäs

Inspiration

I en av pauserna träffade noll27 Karin Stammarnäs, enhetschef publik verksamhet och utställningar, Bohusläns museum, som är på Digikult för första gången. Hon har sökt sig hit för att få inspiration och för att lära sig mer och fördjupa sig i förståelsen av hur vi ska förstå vad det är vi samlar och varför vi gör det.

– Vi måste förstå hur vi kan berätta om våra samlingar och hur vi kan bevarar dem. Till exempel hur vi kan tillgängliggöra känsliga platser utan att trampa sönder dem rent fysiskt. Sådant kan Digikult berätta för mig, säger hon och skyndar tillbaka till konferensen som fortsätter ytterligare en dag med såväl nationella som internationella föreläsare.

 

 

FAKTA
Digikult arrangeras av Västra Götalandsregionen genom Västarvet, Kultur i Väst och Kulturnämnden, samt Göteborgs kulturförvaltning, Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Riksarkivet genom Länsarkivet i Göteborg.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet