Library fail camp – en praktisk konferens om att lyckas

Library fail camp – en praktisk konferens om att lyckas

Ett projekt gick åt helvete. Så föddes idén till Library Fail Camp. Två dagar med föreläsningar, samtal och grupparbeten och känslan av misslyckande långt borta.

– Det började i ett projekt för att få pojkar att läsa mer, där allt gick åt helvete, säger Linda Berg Ottosson som är utvecklingsledare på Biblioteksutveckling Region Örebro län och arrangör av Library Fail Camp. Jag vill problematisera synen på misslyckande, vad gör känslan av misslyckande med oss som personer?
Vi är ungefär 25 personer som samlas i ett konferensrum på Behrns Arena i ett Örebro där våren misslyckas med att vinna över vintern. Alla får en knapp med sitt namn på, bara med förnamnet. Vilken titel du har och vilken organisation du kommer ifrån spelar ingen roll här.
För att komma igång presenterar Ellinor Grenholm, Regionbibliotek Uppsala, och Linda Sävhammar, Länsbibliotek Dalarna, metoden Design Thinking. Just nu arbetar de med att översätta metoden till svenska och ”bibliotekariska”.

– Design Thinking är en metod och ett tankesätt för verksamhetsutveckling som utgår från användarnas behov, säger Linda Sävhammar.

Design Thinking

Ellinor Grenholm och Linda Sävhammar använder själva metoden på sina bibliotek och ger många exempel på hur, var och när man kan använda Design Thinking för att utveckla verksamheten på biblioteket. Det kan handla om att lyfta fram lättlästa böcker, hur man visar Legimus på ett bra sätt, hur biblioteksrummet blir så tillgängligt som möjligt eller att göra det enklare att hitta öppettiderna på hemsidan. Det viktiga är att utgå ifrån användarnas behov, det kan vara personal eller besökare, barn eller vuxna. Och grunden är just att användarna ska definiera sina behov, inte hitta lösningar – något som de konstaterar att bibliotekspersonal ofta är väldigt bra på, ”att trolla med knäna”.

Sedan är det dags för grupparbete där vi alla ska berätta om våra fails. Lite läskigt är det att inför tre främmande människor berätta om när man misslyckades på jobbet, men känslan går snabbt över.
Anna Persson, verksamhetsutvecklare Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Ulrika Danielsson, bibliotekskonsulent Regionbibliotek Uppsala, Anna Liljeblad, föreningskonsulent Sweroc, och jag från noll27 sitter i ett grupprum och efter en snabb presentationsrunda börjar vi prata om när det inte gick så bra, när vi fick kritik och om vi hade kunnat göra något annorlunda. Vi kommer dock fram till att det är viktigt att våga misslyckas eftersom man lär sig saker på vägen, att allt inte behöver bli perfekt och att våga släppa antingen hängslena eller livremmen.

– Var lite mer en medioker snubbe! säger Anna Persson. Det finns så många snubbar med mediokra projekt som är nöjda!

Lyssna på behovet
Dag två arbetar vi praktiskt och utgår från ett behov hos användaren. Linda Thorn, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och Anneli Friberg, förste bibliotekarie vid Linköpings universitetsbibliotek leder oss när vi i det här fallet undersöker bordsgrannens behov av en plånbok. Vi jobbar med intervjuer och sedan med disktrasor, pappersrullar och färgglada piprensare. Men är det verkligen en plånbok hen behöver, kanske är det en app? Vi kommer fram till att det är svår att släppa våra egna föreställningar om vad en plånbok är, och det är lika besvärligt att inte fokusera på lösningen av problemet direkt utan att istället lyssna fokuserat på personen bredvid oss.

– Jag är väldigt nöjd med dagarna. Det jag främst tar med mig är den kraft som finns i samtalet när vi vågar visa oss sårbara. Hur lika vi är på många sätt i det att vi alla vill bli sedda och accepterade, säger Linda Berg Ottosson. Jag skulle vilja fördjupa just failsamtalen ännu mer till nästa gång, på vilket sätt vet jag inte än.

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet