Biblioteksdagar med tid för möten

Biblioteksdagar med tid för möten

Årets upplaga av Biblioteksdagarna är just avslutad. Förutom ett inspirerande scenprogram hade konferensdeltagarna i år extra mycket tid för möten och erfarenhetsutbyte. Noll27 tog en runda bland posterutställarna och fångade några spridda nyheter och aktiviteter.

Trängseln är stor i foajén utanför konferenssalen på Folkets Hus i Stockholm. De drygt 600 deltagarna på årets Biblioteksdagar tar verkligen chansen att besöka posterutställningen och tillfället till möten och samtal.
– Vi har varit med förut, men det är mycket bättre organiserat i år med mer tid att besöka utställningen. Och att finnas här ser vi som ett inspirationstillfälle, säger Christine Wennerholm, bibliotekskonsulent Region Gävleborg, som är på plats med foldern Böckerna du inte får missa, 50 böcker att läsa innan du fyller 6 år.
– Foldern riktar sig till föräldrar med barn mellan tre och sex år. Det handlar om språkutveckling, säger hon.

Kulturrådet

– Det är första gången vi har en utställning på Biblioteksdagarna, säger Nina Ström, handläggare Kulturrådet, som står vid ett bord fyllt med informationsmaterial.

Tillsammans med bland annat kollegan Andreas Åberg är hon på plats för att svara på frågor och informera om läsfrämjande projekt, om stärkt biblioteksverksamhet och om distributionsstödet.
– Den vanligaste frågan hittills är om vårt stora regeringsuppdrag att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Främst vill många veta när och vad man kan söka för, och vad andra har sökt, säger Nina Ström.
Många fångas också av informationen Garanterat bra böcker som syns tydligt på utställningsbordet. Det handlar om den enkät som Kulturrådet nyligen skickade till bibliotek angående distributionsstödet, en enkät innehållande tio frågor om vad biblioteket tycker om stödet, hur det kan utvecklas och vilken roll Kulturrådet ska ha.
– Vi har själv känt att det behövs något mer än att vi bara skickar ut böcker till biblioteken. Kanske att vi ska ta en mer proaktiv roll och gör ytterligare insatser, säger Andreas Åberg och menar att Kulturrådet vill möta upp bibliotekens behov och vara en mer aktiv myndighet.

Verkliga Sverige

Brit Stakston och Martin Schibbye

Det är trångt framför postern Verkliga Sverige där mediestrategen Brit Stakston och journalisten Martin Schibbye försöker svara på frågor om Blankspots treåriga projekt Verkliga Sverige. En reportageresa genom Sverige med berättelsen om Nils Holgersson som utgångspunkt.

– Vi är här för att vi vill berätta om vår pågående reportageserie som vi gör under tre år i Sverige och som biblioteken kan vara en del av, säger Brit Stakston.
– Vi gör som Selma Lagerlöf gjorde och vi följer Nils Holgerssons rutt runt Sverige och besöker alla orter 100 år senare. Men vi åker inte ut och gör Sverigereportage för att bara gestalta de konflikter som finns, utan vi vänder på det och ställer frågan; Hur såg det ut för 100 år sedan och hur ser det ut idag. Det finns absolut frågeställningar i vardagen som det är spännande att göra journalistik kring, säger han och berättar om Vombsjön mitt i Skåne, sjön där gässen samlas i första kapitlet i Nils Holgerssons underbara resa. En sjö de upptäcker nu är helt övergödd och där det finns en konflikt mellan yrkesfiskare och sportfiskare.
– Spännande lokala konfliktytor det är spännande att göra journalistik kring och där vi givetvis följer upp alla trådar. Verkliga Sverige är helt enkelt ett sätt att göra journalistik av vad Sverige är och hur Sverige ser ut idag. Och kanske kan vi bota lite av den historielöshet som journalistiken ibland kan drabbas av, säger Martin Schibbye.
– Vi vill också titta på folkbildningsperspektivet i dag och vilken roll biblioteket har i lokalsamhället, tillägger Brit Stakston. Och med det perspektivet kan biblioteken mycket väl vara vår mötesplats under vår turné. När vi var i Vellinge till exempel kom det ett 50-tal helt nya biblioteksbesökare till biblioteket för att berätta sina historier och om vilka frågor de tycker är underbevakade i lokalsamhället.

FAKTA
Biblioteksdagarna arrangeras av Svensk Biblioteksförening. I år var konferensen i Stockholm den 16 – 17 maj.
Noll27 var på plats båda dagarna och du kan läsa mer från konferensen på vår facebooksida

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet