Ett kulturcentrum för ett bättre liv

Ett kulturcentrum för ett bättre liv

Sveriges enda kulturcentrum för och om romer finns i Malmö. Med en fast utställning, konserter, föreläsningar, utbildningar och ett bibliotek, erbjuder centret alla att ta del av den romska kulturen och romernas historia.
– Alla som vill lära sig mer om romer kommer hit. Unga, gamla, svenskar och romer från hela världen, säger Monica Kaldaras som arbetar på kulturcentret.

Det Romska Kulturcentret ligger ganska centralt i Malmö i en gammal ombyggd bryggerilokal. En stor varuhiss tar besökarna upp till tredje våningen där centrets väl tilltagna lokaler välkomnar med ett öppet café. Väggarna i caféet pryds av ett antal väggmålningar i form av fönster med utsikt mot romska motiv, och på de runda caféborden står romska och svenska flaggor utplacerade.

De romska folkens historia i Sverige är kantad av diskriminering och förföljelse. Listan på systematiska övergrepp skulle kunna göras lång. Monica Kaldaras säger att det har blivit bättre sedan lagen om nationella minoriteter kom, men att romerna fortfarande upplever svårigheter med att få arbete och bostad och att diskriminering hör till vardagen.

– Kulturcentret har stor betydelse när det handlar om att skapa förståelse och förmedla en känsla för den romska kulturen och romernas situation i dagens samhälle. Även om vi i dag lever ett bättre liv och inte behöver bo i tält eller husvagn, säger hon och pekar på den traditionella romska husvagnen som syns genom ett av de målade fönsterna.

Identitet

Det är Monica Kaldaras tillsammans med musikern Ivan Nikolizsson och sonen Erland Kaldaras som driver kulturcentret. Ivan Nikolizsson erbjuder bland annat musiklektioner och arrangerar konserter, Erland Kaldaras ansvarar för ungdomsverksamhet och uppsökande verksamhet, och Monica Kaldaras arbetar med information, både uppsökande och på plats och både med barn och med vuxna.

– Här på centret visar vi på olika sätt vår romska kultur och berättar hur vi har blivit behandlade, säger Monica Kaldaras och visar runt på den fasta utställningen som genom fotografier, uppklädda skyltdockor, en uppbyggd boplats, smycken och en plasthäst i verklig storlek ger en bra bild av de inhemska romernas 500-åriga historia i Sverige med traditioner, kläder och ett kringflackande liv.

– Vi vill särskilt att de romska ungdomarna ska se och förstå sin historia, se skillnaden mellan då och nu och behålla sitt språk och sin identitet. Utan sin identitet är man ingen och vi vill att de romska ungdomarna ska få veta hur det så kallade zigenarlivet var, hur det var att leva i tält och husvagnar och hur det är att bli illa behandlad.

– Men för oss äldre är det nästan för sent. Vi har ont överallt på grund av kylan. Men inte av kylan av snö och is, utan av kylan från människor.

Jävla zigenarunge

I ett av rummen på kulturcentret finns biblioteket som innehåller nordens största samling av romsk litteratur, musik, film och tidskrifter. Här är ett stort antal romska dialekter representerade och här finns media både om och av romer, översatta böcker, vuxenböcker och barnböcker.

– Biblioteket är öppet för alla och andra bibliotek, framförallt i Skåne, hänvisar ofta till oss när någon söker romsk litteratur, säger Monica Kaldaras och berättar att det mest är ungdomar som lånar böcker.

– Det är fortfarande många av de äldre som inte kan läsa och skriva, säger hon och visar några fotoböcker som den äldre generationen ofta lånar hem.

På hyllorna syns kulturtidskriften È Romani Glinda, översatta barnböcker av bland annat Astrid Lindgren och Sven Nordqvist, och en hel del romaner och biografier skrivna av romer som skildrar deras familjer och historia. Förutom Katarina Taikons många böcker finns här bland alla andra också ett antal böcker skrivna av Monika Kaldaras.

– Den här har jag skrivit, säger hon och håller upp en bok med titeln Jävla zigenarunge.

– Det var vad jag blev kallad när jag var liten. Det är viktigt att det finns någon som kan berätta hur det har varit och hur det är i dag. Och här på Romska Kulturcentret i Malmö finns det alltid någon som kan berätta.

FAKTA

Det romska kulturcentret i Malmö finansieras av medel från Malmö stad, Kultur Skåne samt med bidrag från Statens Kulturråd. Det romska kulturcentret i Malmö har sitt ursprung i Romska biblioteket som startade i Malmö 1997. Kulturcentret har funnits sedan 2002.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet