Många sätt att vara människa på

Många sätt att vara människa på

Regionbibliotek Stockholm har under hösten gjort besök på folkbibliotek i Stockholms län där en av diskussionsfrågorna handlade om arbetet med och för nationella minoriteter och minoritetsspråken på biblioteken.
 – Vi märkte tydligt att vi måste göra något och nu har det bland annat landat i ett kompetenskit och i en rapport som kommer under sommaren, säger Cecilia Brisander. utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm.

Under våren 2014 fördjupade sig Cecilia Brisander i området kring bibliotekens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arbetet resulterade i skriften Förstudie om nationella minoriteter och bibliotek, en förstudie som bland annat konstaterade att biblioteken måste öka sin förståelse för att kunna jobba strategiskt med de nationella minoritetsgrupperna. Sedan dess har arbetsområdet varit vilande på regionbiblioteket i Stockholm, men som alltså fick en ny skjuts när de besökte folkbiblioteken i länet.

– Jag kan konstatera att det hänt ganska mycket sedan 2014. Det finns en ökad medvetenhet och det är tydligt att folkbiblioteken vill göra något, men att de inte vet hur eller med vad, säger Cecilia Brisander.

Den reviderade rapporten är, till skillnad mot KBs rapport, en mer handfast rapport med goda exempel och omvärldsbevakning. På ett pedagogiskt sätt förklarar den lagstiftningen och varför det är viktigt med biblioteken som arena för målgruppen.

– Visionen med rapporten är att medarbetare som arbetar med området ska bli nyfikna och vilja sätta igång, eller att vidareutveckla befintlig verksamhet, säger Cecilia Brisander.

Folkbildningsuppdrag

Inför revideringen av förstudien skickades en enkät ut till representanter för de olika nationella minoritetsgrupperna där svaren gjorde det tydligt vilken roll de vill att biblioteken
ska ha.

– De flesta önskade verkligen att biblioteken ska vara en arena för att synliggöra nationella minoriteter. Och det är ett folkbildningsuppdrag som biblioteken kanske inte i första hand har tänkt på. I de flesta fall tänker de på att tillgodose och tillgängliggöra litteratur, säger Cecilia Brisander. Och, fortsätter hon, det kan ta tid att lära sig tänka på behov och inte bara på hyllornas innehåll.

Liksom i KBs rapport betonar Regionbibliotek Stockholms reviderade rapport vikten av att arbeta proaktivt och i samråd med de nationella minoritetsgrupperna. För att komma i kontakt med ortens grupper och få en bild över hur det ser ut, föreslår Cecilia Brisander att till exempel ta kontakt med ortens skola och föreningsliv.

– Sedan får man se upp med att de olika minoriteterna har olika status.

Kompetenskit

Under regionbibliotekets turné till folkbiblioteken i Stockholms län, blev det tydligt att det finns en stor kunskapslucka kring de nationella minoriteterna; Vilka är de, Vilka är behoven, Hur ser lagstiftningen ut. Och precis som Elisabeth Rundqvist på KB kunde konstatera, är Regionbibliotek Stockholms erfarenhet att många bibliotek säger att de inte har någon efterfrågan på medier på minoritetsspråken, att det finns ett litet utbud av litteratur och att det lilla som finns är svårt att hitta.

– Att ha ett kompetenskit kom upp som en idé att följa upp vårt besök på biblioteken. Det blev så tydligt att det finns ett behov av att lyfta fram de nationella minoriteterna och att biblioteket kan vara en arena för detta, säger Cecilia Brisander. Kompetenskittet består av några sidor med information om nationella minoriteter och minoritetsspråken, bibliotekens uppdrag och tips på vad biblioteken kan göra. Tanken var att göra något enkelt så att all personal på biblioteket ska få viss kännedom.

– Ett sätt att presentera hur man kan jobba på ett enkelt sätt helt enkelt, tillägger Cecilia Brisander.

– För, säger hon, jag tycker generellt att det finns en rädsla att göra fel på biblioteken. Det handlar om att det är svårt att veta var man ska börja och hur man ska göra. Men det viktigaste är att göra något. Utgå från bibliotekets kontext och behov och våga prova.

FAKTA
Regionbibliotek Stockholms reviderade rapport kommer under sommaren.
Kompetenskittet finns på Regionbibliotek Stockholms webbplats.

Illustration: minabibliotek.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet