noll27 nr 3 – Programverksamhet

Programverksamheten på svenska bibliotek ökar. Det visar bland annat aktuell statistik från Kungliga Biblioteket vilket du kan läsa mer om i detta nummer av noll27.  Samtidigt som programverksamheten växer har yttrandefrihetsfrågor och uthyrning av bibliotekets lokaler blivit svårare att hantera. Läs om händelsen i Göteborg som ledde till en JO-anmälan, och om Svensk Biblioteksförenings råd till biblioteken.

Läs också om Dokk1 i Aarhus, Danmark, som har ett väl inarbetat samarbete med externa aktörer, och läs om hur man vände en dålig trend i Vårgårda genom gemensam programverksamhet med ortens fritidsgård.

Du kan också läsa om arrangörskoordinatorns roll på Malmö stadsbibliotek, om hur man i Marks kommun arbetar med nya arenor, och om varför biblioteket i Stenungsund fick årets utnämning som Författarnas bästa bibliotek.

Dessutom ger två författare sin syn på biblioteket som arrangör och du kan läsa om en uppsats med titeln: Programverksamhet: Ett uttryck för folkbibliotekets identitet.

Inledningstexten är skriven av Niclas Lindberg, Utblick besöker Nationalbiblioteket på Malta, och profilen är nybliven kulturchef i Västra Götalandsregionen och heter Katti Hoflin.

Ladda ner noll27 nr 3 som pdf (4 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet