Rasism är en fråga om liv eller död

Rasism är en fråga om liv eller död

Rekrytera brett så att biblioteken representerar och reflekterar samhället. Anställ människor med olika kompetenser och erfarenheter och våga ta ställning. Då kan biblioteken stärka demokratin på riktigt, anser Barakat Ghebrehawariat.
–    Det är helt fel tid att vara neutral! Det måste vara slut på daltande med rasism, det är en fråga om liv och död, säger Barakat Ghebrehawariat, föreläsaren och entreprenören som också är känd som Demokratiagenten.
Barakat Ghebrehawariat är en av deltagarna i panelen vid seminariet Mångfaldskomplexitet och bibliotek som Forum för levande historia arrangerar på Bok- & biblioteksmässan.
–    Vi måste vakna upp och titta på rasismen, säger Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, som är med i samma panel. Folkbiblioteken är en arena där man är många, det är inte bibliotekarierna som styr. Vi ska mötas där, det är det demokratiska uppdraget.
Barakat Ghebrehawariat menar att mångfald är mycket mer än att hantera en stereotyp kanon och hur man förhåller sig till negativa ismer i böcker.
–    Vi som är födda och uppväxta här diskrimineras, det är en livstidsdom att vara icke-vit, säger han.
Barakat Ghebrehawariat fortsätter med att språkkunskaper visserligen är en nyckelkompetens, men att samhället måste se att människor kan mer än ett språk.
–    Vi behöver olika språk och vi behöver bibliotekarier, säger Karin Linder. Biblioteken ska känna och verka i sitt lokalsamhälle. Förändras lokalsamhället måste biblioteket också förändras, även om det tar lite tid.

Förändringar

Och samhället förändras. Men inte snabbt nog, enligt Barakat Ghebrehawariat som ofta ger föreläsningar på bibliotek.
–    Biblioteken varken reflekterar eller representerar samhället. Man måste se på normkritik, förändringsprocesser, diskriminering och medbestämmande för unga, säger han och fortsätter:  Det finns personer som kan detta, man kan inte ursäkta sig längre, säger Barakat Ghebrehawariat.
I panelen sitter även Kerstin Årre, enhetschef Bergsjöns bibliotek, som just nu arbetar med Världslitteraturhuset som ersätter biblioteket i Gamlestan. Samtalsledare är Maureen Hoppers, expert på mångfald och integration på bland annat Axfoundation, DIK och Mer Barnkultur.

Efter seminariet träffar noll27 Elias Seyom, biblioteksansvarig på Forum för levande historia, som är nöjd med samtalet på scenen.
–    Det är bra att man kan se att problemet är komplext och att man kan ha en kunskapsbaserad diskussion i frågan, säger Elias Seyom.

Mångfaldskomplexitet och bibliotek. Från vänster: Maureen Hoppers, expert på mångfald och integration på bl a Axfoundation, DIK och Mer Barnkultur, Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, Demokratiagenten Barakat Ghebrehawariat och Kerstin Årre, enhetschef Bergsjöns bibliotek.

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet