Samarbete med fokus på publiken

Samarbete med fokus på publiken

Redan under sin tid som chef för bibliotek och allmänkultur inom Kultur och fritid i Marks kommun, var Gunvor Alexandersson övertygad om att samarbete och nya arenor är en framgångsfaktor när det gäller arrangemang.

– Min erfarenhet från den tiden är att bara genom att samarbeta mer ökar attraktiviteten och lockar fler besökare, säger Gunvor Alexandersson som numera är enhetschef på Kultur och fritidsförvaltningen i Marks kommun.

Gränsöverskridande

I sin nya roll som enhetschef på Kultur och fritidsförvaltningen har Gunvor Alexandersson en övergripande syn på programverksamhet som i en kommun kan vara allt från mindre program till diverse arrangemang och större event. Inom många av dessa arenor finns det alltid en slags basverksamhet, och en mer utåtriktad verksamhet. Men syftet med ett programutbud är, menar Gunvor Alexandersson, alltid att nå en publik, och i en liten kommun som landsbygdskommunen Mark är vinsterna stora genom att jobba tvärgående mellan många olika program och arenor.

– Vi ska nå alla våra medborgare och vi ska uppfylla den politiska målsättningen, och honnörsordet i Marks kommun är alltid tillsammans med många parter och arenor. Min erfarenhet är att det alltid är bra att hitta olika samarbetspartners och att tänka gränsöverskridande. Jag tror att en kommuns kulturutbud då blomstrar ännu mer, och min förhoppning är att andra aktörer även ska se bibliotekets kompetens.

Lokal

Att hitta nya, oväntade lokaler att arrangera evenemang på och samarbeta med, är en av Gunvor Alexanderssons utmaningar. Förutom att det behövs lokaler av olika storlek för olika evenemang, måste lokalen uppfylla vissa tillgänglighetsaspekter och kvalitetsaspekter.

– Allra helst ser jag arrangemang på platser det inte funnits något förut. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. Och budget förstås, säger hon och berättar om sitt samarbete med ett café i Kinna där hon fått tillgång till deras glasveranda vid poesiuppläsningar.

– Första gången vi skulle vara där var det författaren och kulturskribenten Åsa Linderborg som skulle framträda via Forum för poesi och prosa, och glasverandan blev snabbt full. Då hittade vi helt enkelt ett alternativ i en närliggande kommunal samlingssal, tog bilder på glasverandan som fick agera kuliss under framträdandet, och gick tillsammans tillbaka till caféet efteråt igen för soppa och samtal. Som på ett kulturhus i staden, fast på landet.

Biblioteket

Med sin bakgrund som chef på biblioteket är en av Gunvor Alexanderssons drivkrafter att biblioteken ska utvecklas till en blomstrande, inspirerande kulturarena. Än så länge, menar hon, förlitar sig biblioteken många gånger på de som tycker det är roligt med programverksamhet. Att det till stor del handlar om vilja och goda krafter och att det behövs en politisk vilja och en budget för att satsa på fler resurser och specialister.

– Vi behöver en mer professionell syn på programverksamhet. Allmänkulturen tillsammans med biblioteket levererar kvalitet och kulturutveckling via samarbete med kulturutvecklaren. Kanske flera arrangörsutbildningar, och definitivt mer samarbete. För ett programutbud kan vara en inkörsport till litteraturen eller till ett nytt medvetande. Och det är väl det ett bibliotek eller ett museum är till för.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet