Mer än bara mer öppet

Mer än bara mer öppet

För att lyfta frågan från vardagens praktiska detaljer arrangerades i förra veckan en konferens om bibliotekets möjliga mervärden med ett meröppet bibliotek.

– Vi har sett att allt fler bibliotek i Sverige öppnar sina bibliotek obemannade under vissa tider och lämnar över biblioteksrummet till besökarna. Vi ser också att många fastnar i praktiska, vardagliga detaljer och därför vill vi lyfta diskussionen och titta på
mervärdena för biblioteken, säger Anna Åkerberg, utvecklare bibliotek Region Skåne och en av arrangörerna.

Sänkta trösklar

Drygt hundra biblioteksarbetare från olika typer av bibliotek hade i fredags tagit sig till Malmö för att delta i konferensen Meröppet – mer än bara mer öppet. Under dagen fick deltagarna ta del av ett brett program som innehöll allt från praktiska tips från kollegor, undersökningar och projekt som gjorts, om samarbeten med lokala organisationer, föreläsning om artificiell intelligens på bibliotek och en berättelse om bibliotekarien som kurator på biblioteket. Allt med den gemensamma nämnaren att bibliotekets verksamhet ska sänka trösklarna och stärka känslan av tillhörighet för besökarna i ett meröppet bibliotek.

– Dagens program är relevant och har något för alla, och jag tror att de flesta kan ta med sig något från dagen som de kan översätta till sin egen verksamhet, säger Anna Åkerberg.

Tredje platsen

Först ut i programmet var den holländska arkitekten Aat Vos som bland annat designat Biblo Töyen i Oslo. En föreläsning som gjorde stort intryck på alla visade det sig vid konferensens avslutande mentometerundersökning.

Aat Vos kallar sig själv en kreativ guide som vill återuppliva den offentliga platsen, den tredje platsen, som kan vara en park, ett café eller ett bibliotek.

– Vi behöver alla det här tredje rummet utanför våra hem och våra arbetsplatser, en plats där vi kan känna oss trygga och bekväma. Och vi kan göra så mycket mer med biblioteksrummet för att det ska bli vårt tredje rum,  säger han.

Fjärilsmodellen enligt Aat Vos

För att bibliotek ska vara relevanta och vara den här tredje platsen måste de, menar Aat Vos, känna sitt närsamhälle och människorna som bor där. Research är viktigt, betonar han och berättar om sin modell han kallar för The Butterly Principle. En modell som förtydligar balansen mellan det fysiska rummet i sitt sammanhang med sitt innehåll, med kommunikation och kompetens.

– Tänk dig en hälsosam offentlig plats som en fjäril där båda vingarna bär kroppen med hjärta och själ lika. Kartläggning av alla ingredienser som visas i vingarna skapar en grund och en helhetssyn och förståelse av både sammanhang, målgrupp, organisation och medarbetare. För, säger han, ett bibliotek är både en fysisk och en icke-fysisk plats där den fysiska platsen är viktig, men minst lika viktigt är vem du jobbar med och vilka du jobbar för.

FAKTA
Konferensen Meröppet – mer än bara mer öppet, arrangerades i samarbete mellan Svensk Biblioteksförening, Region Skåne, Malmö Universitet, Lunds kommun, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Blekinge.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet