Om framtida medielandskap

Om framtida medielandskap

Svenska Daisykonsortiets årliga konferens är just avklarad. I år låg fokus på tillgänglig läsning ur ett demokratiperspektiv och åhörarna fick ta del av presentationer av olika projekt, forskares syn på ett framtida medielandskap, nyheter från MTM och om en ny nationell digital bibliotekstjänst.

Elin Nord, ordförande i Svenska Daisykonsortiet, är mycket nöjd med årets konferens där hon ser universell design som en slags övergripande rubrik, och där hon framförallt lyfter alla berättelser från verkligheten

– Vi är den enda konferensen som sprider kunskap och lyfter tillgänglighet med fokus på media och information. Därför är det självklart och viktigt att vi fortsätter arrangera konferensen.

– Men, fortsätter hon, eftersom en stor del av Svenska Daisykonsortiets kansli består av personer från MTM som står inför stora förändringar, söker vi just nu nya samarbetspartners till nästa års konferens.

MTM

De förändringar Elin Nord syftar på är att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, i januari 2020 ska ha flyttat hela sin verksamhet till Malmö. Magnus Larsson, generaldirektör på MTM, berättade att myndigheten trots detta försöker hålla huvudet kallt och fortsätter sitt målmedvetna arbete mot ett samhälle där all läsning är tillgänglig för alla. Bland annat har MTM dragit igång samarbete med andra myndigheter där tillgänglighet är en verksamhet.

– Vi måste samarbeta mer, säger Magnus Larsson och konstaterar att det ändå lär bli vissa störningar i verksamheten vid flytten eftersom MTM kommer att tvingas prioritera sitt arbete utifrån omlokaliseringen.

– Men vår framtidsstrategi är vår utgångspunkt och där finns användaren i fokus. Och jag hoppas och tror att MTM kommer att vara ett förstärkt MTM i Malmö 2020.

Magnus Larsson får medhåll av konsulten Fredrik Karlsson som på MTMs uppdrag tittar på hur inkluderande design inom aktuella mediamarknader ska bli verklighet.

– Här är MTM tidigt ute och försöker redan hitta en ny roll i ett nytt medielandskap, menar han.

En del i detta skulle kunna handla om tillgänglig digital nyhetsmedia och Anne Stigell, senior rådgivare MTM, berättar att MTM aktivt jobbar för ett nytt uppdrag kring frågan.

– MTM vill ha ett uppdrag att titta närmare på hur nyheter på webben ska fungera för alla och vi vill driva ett utvecklingsarbete runt detta.

Gemensamma digitala bibliotekstjänster

Utkast till förslag på nationella digitala bibliotekstjänster

Jesper Klein är utredare på Kungliga biblioteket och leder arbetet med en förstudie kring nationella digitala bibliotekstjänster inom uppdraget att ta fram förslag till Nationell biblioteksstrategi. I sitt föredrag avslöjade han att han kommer att föreslå en etablering av en ny nationell digital tjänst där tillgänglighet av litteratur är i fokus.

– Böcker och folkbibliotek är starkt sammankopplade när det handlar om att

tillgängliggöra litteratur, men i förhållande till många andra länder saknar Sverige en samordnad, biblioteksägd infrastruktur för detta, säger Jesper Klein och berättar att den nya tjänsten ännu inte har något namn, men att den kan beskrivas som en nationell informationsförsörjningstjänst fokuserad på e-böcker, ljudböcker och digitaliserad så kallad backlist till unga och vuxna.

Förutom den nya tjänsten kommer förslaget att innehålla nationella digitala tjänster som KBs digitala tjänster, Bibblix, Legimus och Världens bibliotek. Däremot finns inte de etablerade nationella webbsidorna för barn, Barnens Bibliotek och Polarbibblan, med i förslaget.

– Dessa sidor handlar mer om läsning och skapande och faller inte inom ramen med mer fokus på böckerna, förklarar Jesper Klein.

FAKTA
Presentationer från konferensen finns på: www.mtm.se/svenskadaisykonsortiet/

Svenska Daisykonsortiets konferens vänder sig till alla som på olika sätt ansvarar för, arbetar med eller är intresserade av att göra information och litteratur tillgänglig.
Svenska Daisykonsortiet bildades 2003 och består idag av ett 40-tal medlemsorganisationer runt om i landet. Svenska Daisykonsortiet är medlem i det internationella Daisy Consortium.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet