Att börja om i rätt ände

Att börja om  i rätt ände

För nästan ett år sedan tvingades stadsbiblioteket i Helsingborg att stänga sin ungdomsavdelning. Nu börjar man om på mindre yta med en tydlig profil mot media och med en rejäl dos erfarenhet i flyttbagaget.

Det var några incidenter med smällare i papperskorgar som definitivt avgjorde bibliotekets beslut att akut stänga ungdomsavdelningen i källaren. Då hade problemet med olika grupperingar och konfliktfyllda situationer eskalerat under en tid.

– Rummet blev mer en hängpunkt än en litteraturpunkt, säger Martin Bensch, bibliotekarie med ansvar för unga, Helsingborgs stadsbibliotek.

– Det var arbetsmiljöskäl och säkerhet för övriga besökare som gjorde att vi fattade beslutet att stänga, säger Martina Gunnarsson, avdelningschef för barn och unga på biblioteken i Helsingborg.

Prioriterad målgrupp

När noll27 besöker biblioteket har den nya avdelningen Ung varit öppen i knappt två veckor. Avdelningen på entréplan är inte stor där den ligger inklämd mellan barnavdelning och avdelningen med skönlitteratur för vuxna, men känslan är avslappnad mellan fyllda bokhyllor, några få utplacerade sittplatser och stora gröna växter på golvet. Det har gått knappt ett år sedan stängningen av ungdomsavdelningen i källaren, och energin och lusten har sakta börjat återvända.

– Vi började om från början helt enkelt. Vi plockade fram vår biblioteksplan, funderade över vad vi vill erbjuda den här målgruppen och diskuterade balansgången kring vilken slags mötesplats biblioteket ska vara, säger Martina Gunnarsson och berättar att diskussionerna bland annat resulterade i beslutet att möblera Ung med färre sittplatser och att fokusera på litteraturen.

– Vi har valt att fokusera på biblioteket som mötesplats kring litteratur, läsning och workshops, och avdelningens placering mellan barn och vuxenavdelning ger besökarna till Ung en större flexibilitet. Dessutom är placeringen rent bemanningsmässigt en vinst eftersom man har nära till en kollega hela tiden. Och att skapa förutsättningar för bemanning är en lärdom vi har med oss från förra ungdomsavdelningen, säger Martina Gunnarsson.

Fel placering

Referensgrupp Utformningen av den nya avdelningen har skett i dialog med både enstaka ungdomar och en referensgrupp och tydliga önskemål var bland annat både gröna växter och fokus på litteraturen. Varken Martina Gunnarsson eller Martin Bensch har uppfattat det som att det var ungdomar som medvetet ville förstöra som kom till ungdomsavdelningen i källaren.
 – Det har varit fantastiskt roligt att ha så mycket ungdomar här. Men när de tar över, det är då det inte fungerar, säger Martina.

Just placeringen av förra ungdomsavdelningen tror både Martin och Martina var avgörande för de problem som uppstod. Det var när hela stadsbiblioteket för cirka tre år sedan skulle fräschas upp som ett större utrymme på källarplan inreddes för att möta en ung prioriterad målgrupp. Mediebeståndet flyttades ner, tv-spel och brädspel installerades och de unga hittade snabbt hit. Till en början fungerade allt fint, stämningen på avdelningen var bra och besökare och aktiviteter var väl avvägda.

– Det var väldigt bra att ha all ungdomslitteratur samlad och det var enkelt att jobba med bestånd och boktips. Och eftersom det var så välbesökt hade vi väldigt bra verksamhet och välbesökta workshops, säger Martin Bensch.

Det var när avdelningen började användas som träffpunkt på eftermiddagstid som problemen började. Runt stadsbiblioteket i Helsingborgs innerstad finns många gymnasieskolor och olika grupperingar började hänga på avdelningen för att framförallt spela tv-spel. Ljudnivån var hög och tonläget allt mer otrevlig.

– I källaren var man mer undanskymd och behövde inte ta så mycket hänsyn. Men när våra litteraturintresserade unga besökare vände i dörren för att de inte vågade sig in då kändes det verkligen som ett nederlag, säger Martin Bensch.

– Vi började få svårt att få folk att vilja bemanna avdelningen. Och i samband med incidenterna med smällarna fattade vi beslutet att stänga hela källarplan, inklusive de delarna som vände sig till vuxna, berättar Martina Gunnarsson.

– Problemet var ju att medierna då blev svårtillgängliga. Vi lyfte upp en del och vi följde med besökare ner, men hela spontaniteten försvann. Och ganska snabbt fattades beslutet att öppna upp på förmiddagarna. Men vi kom fram till att vad vi än skulle göra skulle vi aldrig få det att fungera i källaren.

Utveckling

Den nya avdelningen Ung börjar försiktigt med avgränsad verksamhet och definitivt inga tillgängliga spel. Martin Bensch tror att brädspel kanske kommer att plockas fram vid väl valda tillfällen, men att det kommer att dröja innan tv-spelen gör comeback.

– Vi kommer ju att ha så att man får testa tv-spel också, men då kanske sådana man inte har hemma. Sedan får vi se. Men det kommer aldrig dit något stationärt tv-spel igen.

Både Martin och Martina är överens om att det som hänt ändå varit bra. Diskussioner om bemötande och gränsdragningar har aktualiserats, liksom funderingarna kring vad man vill med målgruppen ungdomar.

– Vi har kommit fram till vad vi vill erbjuda och sedan utgått från det. Istället för att utgå från ett tomt rum som vi fyller med innehåll. Att börja i rätt ände helt enkelt. Men jag har fortfarande en dröm om att vi någon gång ska kunna ha ett häng för ungdomar, säger Martina Gunnarsson.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet