Crossoverlitteraturen ökade intresset för ungdomsböcker

Crossoverlitteraturen ökade intresset för ungdomsböcker

Att vuxna läser ungdomsböcker är inget nytt men när begreppet crossoverlitteratur myntades för snart tio år sen satte begreppet fingret på ett fenomen som inte fått så mycket uppmärksamhet tidigare – att vuxna läser litteratur som antingen är skriven för, eller marknadsförd mot, en ung målgrupp. Med begreppet fick fenomenet en rejäl skjuts och intresset för barn- och ungdomslitteratur har ökat avsevärt.

Man kan säga att startskottet för den här trenden, att vuxna läser ungdomsböcker, var JK Rowlings böcker om Harry Potter. De triggade igång någonting och blev enorma storsäljare. I England tryckte man upp speciella utgåvor riktade mot en vuxen publik. Omslaget blev grått och mer sobert, så att vuxna kunde sitta på tunnelbanan och läsa utan att skämmas, berättar Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet.

Crossover – en ökande trend

Anna Nordenstam nämner den norska tv-serien Skam som ett annat bra och intressant exempel på crossover. För ett par år sedan nådde serien stor framgång och sågs av alla åldrar, inte bara den tänkta unga målgruppen och Anna Nordenstam tror att en anledning är att serien har stora kvaliteter.

– Var och varannan människa mellan 40 och 65 år har sett den. Det beror inte på att de har ungdomar hemma, för det har inte alla. Det verkar finnas en tendens att många tv-serier för ungdomar ses av vuxna och att den trenden ökar. Det är intressant, säger hon och menar att vuxnas intresse för ungdomslitteraturen har betytt mycket för crossovertrenden.

Ett exempel på det är att utgivningen av barn- och ungdomslitteratur ökat rejält de senaste tio åren. Förlagen satsar mer och den får mycket mer uppmärksamhet än tidigare.

– Däremot har vi inte sett mer av den på tidningarnas kultursidor, i recensioner exempelvis. Och det är lite märkligt att det stora intresset inte avspeglar sig där, tycker hon.

Kvalitet

Men all ny ungdomslitteratur blir inte crossover. För att bli en crossoverbok behöver den ha något som tilltalar vuxna, som en spännande historia eller vara välskriven. Boktjuven av Markus Zusak, eller Shaun Tans Ankomsten är bra exempel på kvalitativa böcker som både vuxna och ungdomar gillar. Även berättelser som blir något av ett fenomen och som säger något om vår samtid, som exempelvis Hungerspelen, har visat sig bli populära bland vuxna.

– Det kanske börjar med att vi läser högt eller för att hänga med och lära oss om vad ungdomarna läser, och så fastnar vi för att det ger oss någonting. I dag läser vuxna ungdomsböcker för sin egen skull, som den omtalade Boktjuven till exempel. De kanske inte vet att den var lanserad som en ungdomsbok och det spelar liksom ingen roll.

Inget nytt under solen

Att vuxna läser ungdomsböcker och att unga läser vuxenböcker är som sagt inget nytt. Det finns många exempel på crossoverlitteratur genom historien. Bland de böcker som från början var tänkta som barn- och ungdomsböcker, men som har lästs och älskats av en vuxen publik, hittar vi bland annat Alice i Underlandet, Unga kvinnor, Peter Pan, böckerna om Nalle Puh och Narnia-böckerna.

– Gränsen mellan barn- och ungdomslitteratur och vuxenlitteratur är inte lika sträng som den var tidigare. Många författare tänker inte heller på vad det är för slags bok de skriver, om det är en ungdoms- eller vuxenroman. Ett exempel på det är Boktjuven. Markus Zusak skrev en bok. Det var förlaget som sedan kategoriserade boken som en ungdomsbok, berättar Anna Nordenstam.

Anledningen till kategoriseringen är många gånger praktiska, att boken behöver kunna placeras någonstans, både på biblioteket och i bokhandeln. Men förlagen verkar också anse att de behöver ålderskategorisera för att kunna rikta marknadsföringen mot rätt målgrupp, vilket kan bli lite trubbigt ibland.

– Förhoppningsvis låter man crossoverlitteraturen stå på två ställen så att fler hittar till dessa böcker, hoppas Anna Nordenstam.

Nya läsare

Om crossoverlitteraturen når andra typer av läsare eller om det är samma läsare som breddat sitt spektrum är svårt att säga, men att Harry Potter nådde nya läsare har man kunnat bekräfta, säger hon.

– Nya läsargrupper kommer med nya, stora släpp. Vi vet exempelvis att Harry Potter hade stort genomslag för läsning. Många som tidigare inte hade läst, började läsa och det gäller för andra böcker inom den här genren, det tror jag att man skulle kunna säga. Men det är kanske inte kopplat till begreppet crossoverlitteratur i sig. Å andra sidan, om barn ser att vuxna läser, så kan det bli en ingång till läsning och kanske det bidrar till att vi får nya läsare.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet