noll27 nr4 – Unga, media och bibliotek

Den svenska bibliotekslagen säger bland annat att folkbiblioteken ska ägna särskild omsorg åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Ändå säger en del att bibliotekens verksamhet för målgruppen unga är begränsad, och den upplevs av många som svår.

Därför kan du i detta nummer av noll27 läsa om några bibliotek med olika vinkel på sin ungdomsverksamhet. Vi har bland annat besökt KRUT, en ny mötesplats för unga på Malmö stadsbibliotek, Dynamo på Göteborgs stadsbibliotek och den nya ungdomsavdelningen Ung på Helsingborgs stadsbibliotek. Vi gör också ett återbesök till Vårgårda där fritidsgården har flyttat till biblioteket.

Vi har också pratat med Johnny Lindqvist, expert på ungdomskommunikation, och Elza Dunkels, forskare vid Umeåuniversitet, om språkförbistringar och kulturkrockar, och med DIK om hot och våld som ett ökande arbetsmiljöproblem.

Ni kan även läsa en kort rapport från studien Unga berättar, och om crossoverlitteratur.

Inledningstexten är skriven av Karin Eggert Kraft, Utblick besöker Hamburgs största folkbibliotek och Litteraturhuset i samma stad. Profilen heter Jessica Schiefauer, och kåserar gör Christina Wahlén.

Redaktionen önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2019!

Ladda ner noll27 nr4 som pdf (4 mb)

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet