Utblick – Jugendbibliothek Hoeb4U

Utblick – Jugendbibliothek Hoeb4U

Centralbiblioteket i Hamburg är ett integrerat barn och ungdomsbibliotek och en trappa ner från entréplan finns det trendiga ungdomsbiblioteket Hoeb4U. Biblioteket är ett specialbibliotek inom Bücherhallen Hamburg och riktar sig till målgruppen 13–23 år. Deras koncept är att fokusera på rekreationsmedia.

Vi har inga faktaböcker för inlärning här, inga skolböcker alls, säger Jana Dieterich som är en av ungdomsbibliotekets fyra praktikanter från en treårig statlig yrkesutbildningsverksamhet, en slags juniorlärlingsutbildning där eleven garanteras minst ett års anställning på biblioteket efter utbildningen.

Flexibelt rum

Det första som möter besökaren på Hoeb4U är en fotobox som likt en portal står mitt i entrén. Du kan välja att gå bredvid eller gå igenom och då kanske passa på att ta en bild och lägga ut på sociala medier. Förutom fotoboxen är rummet öppet med indelade zoner för musik, spel, läsning och verkstäder. Bokhyllorna på golvet är flyttbara och öppnar upp för större evenemang.

– Vi försöker lyssna på våra besökare och målgruppen kan välja på ett stort utbud av workshops och evenemang inom aktuella områden riktade direkt till dem. Hittills har vi haft olika evenemang och kurser i allt från japanska för nybörjare till webbprogrammering och en kurs för att lära sig sticka, berättar Jana Dieterich.

Hoeb4U anses vara ett trendbibliotek och var det första renodlade ungdomsbiblioteket i Hamburg. Verksamheten började redan 2005, men fick en ny profil när det flyttade till Zentralbibliothek 2015. Med sitt unga team av praktikanter sker en naturlig omvärldsbevakning och nya medier och evenemang testas regelbundet.

Förutom fotoboxen, böcker och ungdomstidningar finns här musikstationer för streaming, cd-skivor, dvd-skivor, en cykel för laddning av telefonen, e-media, spelområde med konsoler, brädspel och VR-glasögon.

– Vi har 18 000 titlar och det är ämnen från manga, fantasy och kärlek till biografier och faktaböcker om till exempel hip-hop, graffitti, sport, kärlek och sex. Här finns också ljudböcker och iPads att låna, säger Jana Dieterich.

– Biblioteket är öppet för alla och bygger på ungdomars fritidsintressen, konstaterar hon.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet