Utblick – Kinderbibliothek Hamburg – Kibi

Utblick – Kinderbibliothek Hamburg – Kibi

En stor del av centralbibliotekets entréplan, cirka 700 kvadratmeter, tillägnas barnen och Kinderbibliothek Hamburg, Kibi. Barnbiblioteket är Hamburgs modellbibliotek för barn och här finns cirka 50 000 utlåningsbara medier för barn mellan noll och tolv år.

I en broschyr om Kibi läser jag att barnavdelningen erbjuder ett mångsidigt barnprogram med utställningar, verkstäder, teater och barnmedier till barn i hela Hamburg. Något barnbibliotekarie Anja Baars håller med om när hon beskriver avdelningens verksamhet som är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken.

– Vi erbjuder en mängd olika möjligheter för barn i alla åldrar, deras föräldrar och skolklasser. Biblioteket vill ge besökarna en känsla av välbefinnande och vi arbetar enligt principen learning by doing.

Större delen av biblioteket är en öppen yta, de få rummen fyller en funktion för olika workshops eller är inredda så att de allra minsta kan krypa runt. Här finns också ett så kallat Snoezelen-rum inrett för att stimulera olika sinnen. En terapiform som är vanlig i Tyskland för framförallt personer med autism.

Färgkoncept

Hela barnbiblioteket är färgkoordinerat och indelat och sorterat likt en regnbåge. Färgkonceptet finns på varje bokhylla och varje bok är märkt med en färg. Den gula delen av barnavdelningen är den del som tillägnas de minsta barnen och de 7 000 bilderböckerna som i sin tur också är sorterade efter färg på omslaget.

– Det är för att det är många böcker och för att de små barnen ska hitta. Vi jobbar på en tematisk indelning istället, men det är ett långsiktigt arbete, ler Anja Baars och tillägger att det är ett barnbibliotek och då ska det vara enkelt att orientera sig.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet