Arena för det offentliga samtalet

Arena för det offentliga samtalet

Fejk news, robotar i hemtjänsten och klimatet – när Halmstads Stadsbibliotek bjuder in till debatt och öppna samtal är ämnena både rykande aktuella och varierande.

Upplägget är klassiskt, i bästa Fråga-Lund-stil. Ett ämne, en expertpanel, en moderator och frågor från publiken.

– När jag kom på det här konceptet ville jag skapa ett forum där invånarna kunde få en fördjupad bild inom ett område, ett ställe där man kunde få lära sig något, debattera och vara en del av det demokratiska samhället, berättar Tomas Johansson, programansvarig bibliotekarie för faktaprogram på Halmstads Stadsbibliotek och initiativtagare till konceptet.

Första gången biblioteket genomförde en samtalskväll var för sex år sedan. Tomas Johansson hade länge haft tankar på att utveckla faktaprogrammen och göra något nytt och annorlunda. Det var året innan förra EU-valet när han slutligen tog tag i sina idéer. Europa Direkt Halland hade sitt huvudkontor på stadsbiblioteket och Tomas hörde av sig till organisationen. Han hörde även av sig till Högskolan i Halmstad och Hallandsposten. Bollen var i rullning och sedan dess driver man två olika samtalsserier: Vi pratar om det, samt alldeles nystartade Klimatet och vi.

– Alla parter var intresserade av att skapa en debattserie, vilket mynnade ut i serien Vi pratar om det, som vi nu har kört i tre år. Det blir ungefär 4 – 6 tillfällen per år. Vår nystartade serie innehåller många fler kvällar. Det tar väldigt långtid att arrangera de här kvällarna, så det här är vad vi klarar av, säger Tomas Johansson.

Insändare bidrar till ämnen

I dag är det ofta Hallandspostens politiske redaktör som agerar moderator, Högskolan i Halmstad bidrar med experter. Tillsammans enas de om ämnen som delvis väljs utifrån vilken kompetens man har att tillgå. Och att det skulle finnas någon risk med att biblioteket som neutral arena sätter agendan för vilka frågor som är värda att diskutera, tänker inte Tomas Johansson så mycket på numera. Nu flyter det på ganska bra, men det var annorlunda tidigare. Innan samtalsserien Vi pratar om det, arrangerade man enstaka debattkvällar då det kunde bli känsligt.

– Jag känner mig trygg i biblioteksuppdraget som är så brett. Hittills har vi inte arrangerat något som inte ryms under det. Det är viktigt för oss att vi känner att vi har rätt kompetens för ett ämne. Där spelar Högskolan i Halmstad en viktig roll. En annan viktig part är Hallandsposten, som har tillgång till vad insändarna på debattsidorna handlar om. Via dem kan vi stämma av vad som är viktiga frågor för invånarna och ta upp dessa till debatt. Tomas Johansson känner sig också trygg med att de är flera som är med och diskuterar upplägg och ämnesval. Att ha en kunnig och insatt moderator, som kan ställa bra frågor är viktigt. Och inte minst publiken.

– Interaktionen med åskådarna är också en viktig del i konceptet. Det är ofta frågorna från publiken, gärna de kritiska, som skapar nerv och bidrar till bredare perspektiv och som kan vara den mest givande delen, menar han.

Samarbete A och O

Tomas Johansson återkommer till hur viktigt det är att ha samarbetspartners. Det är en tillgång att vara många när man diskuterar vad kvällarna ska handla om, att enas och ta tillvara varandras kompetens. En stor fördel är också att de haft med sig den lokala tidningen Hallandsposten. Förutom att de bidrar med moderator och ämnen, har de även lyft debatterna i tidningen. Dagen innan ett arrangemang ges det plats på tidningens förstasida. Redaktören skriver en kolumn om ämnet och även debattören erbjuds plats på debattsidan, vilket bidrar till att evenemanget får stor medial uppmärksamhet.

– På det här sättet når debatten utanför biblioteket, får ökad livslängd, och det är ju det man önskar.

Naturlig arena för offentligt samtal

I dag är biblioteket i Halmstad en naturlig arena för det offentliga samtalet och allt fler föreningar och andra intressenter hör av sig med förslag på föreläsningar och liknande evenemang. Nu behöver Tomas Johansson curera verksamheten och se så att den passar in på biblioteket och i det övriga programmet, att det finns en röd tråd. Han är väldigt nöjd med hur programverksamheten utvecklats.

– Vi vill göra skillnad som bibliotek. Vi vill vara det kulturella och demokratiska navet i Halland. Det är här det händer.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet