Barnens egen litteraturfesival

Barnens egen litteraturfesival

Som en slags avknoppning till Littfest Umeå arrangeras i år för andra gången barnens egen Littfest på biblioteket i Umeå.
– Littfest för barn är unik. Under en hel dag erbjuder vi 30 programpunkter som bara riktar sig till barn. Inte till vuxna eller till förmedlare. Och allt är gratis, säger Cecilia Flodström Darvish-jany, projektledare för Littfest för barn.

Mellan klockan 11.00 och 16.00 på söndag kommer kulturhuset Väven i Umeå att krylla av barn i åldrarna noll till tretton år. Och efter förra årets succé med uppåt 5 000 besökare, har man i år valt att ha förbokade kostnadsfria biljetter till en del programpunkter.

– Samtliga biljetter är slut för länge sedan, skrattar Cecilia Flodström Darvish-jany och nämner särskilt programpunkterna med författarna Agnes och Elias Våhlund som har skrivit Handbok för superhjältar, författaren Ylva Hällen, sagodans och en föreställning med akrobatik.

– Det sade bara slurp så var alla biljetter borta.

Men det finns förstås aktiviteter som inte kräver förbokade biljetter också. Bland annat olika workshops i allt från mer avancerade översättarverkstad och bokmakeriverkstad, till pyssel och en digital teknikjakt.

– Det är en bra blandning där du både kan träffa din favoritförfattare och testa din kreativitet, säger Cecilia Flodström Darvish-jany.

Kvalitet

Initiativet till en litterarurfestival för barn kom från Stadsbiblioteket, och de har ingen gemensam planering med Littfest Umeå. Det finns ändå ett avtal där biblioteket får använda littfest-begreppet, ha gemensam marknadsföring och samordna med bokningar av en del författare. Och liksom Littfest Umeå är kvalitet en viktig och prioriterad fråga i val av programpunkter, lika viktig som lusten och glädjen. Att det inte får vara pekpinnemossigt eller pedagogiskt tillrättalagt.

– Litteratur behöver inte vara högtravande, så glädje och bredd är viktigt på en barnlitteraturfestival. Man ska både kunna sitta ner och lyssna till en favoritförfattare och kunna vara delaktig i workshops, säger Cecilia Flodström Darvish-jany som hoppas och tror att barnens Littfest är här för att stanna.

FAKTA
Barnens Littfest arrangeras av Umeå kommuns kulturförvaltning i samarbete med Region Västerbotten, Folkets Bio, Blå Huset, Bokcafé Pilgatan, Myndigheten för tillgängliga medier och Atrium Förlag.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet