Läs och må bra i grupp och digitalt

Läs och må bra i grupp och digitalt

Två bibliotekarier på Frölunda bibliotek i Göteborg har nyligen avslutat sin utbildning i biblioterapi. Nu driver de varsin bokcirkel på biblioteket varav den ena är en digital biblioterapicirkel.
– Det blir annorlunda i ett digitalt forum, det blir ju inga samtal på samma sätt som i en cirkel på biblioteket, säger Moa Andersson, bibliotekarie Frölunda bibliotek.

Moa Andersson och hennes kollega Anna Lewin är båda vana att leda bokcirklar på biblioteket, och båda har sedan tidigare intresserat sig av läsningens betydelse ur ett hälsoperspektiv. Därför grep båda tillfället när biblioteket fick regional hjälp med finansiering till utbildningen Det biblioterapeutiska arbetssättet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

– Biblioterapi är ett jämlikt sätt att läsa på och när man jobbar på bibliotek kan man tänka på metoden som en typ av läsfrämjande, säger Anna Lewin.

– Det handlar om att använda läsningen som en hälsofrämjande metod, säger Moa Andersson.

Hälsofrämjande samtal

Biblioterapi handlar om att läsa litteratur för att främja den mentala hälsan och där samtalet kring boken är en viktig del. Det finns en samtalsmodell med givna frågor som utgår från läsarens möte med texten där läsupplevelsen är central. I biblioterapicirkeln som sker på biblioteket i Frölunda finns också viktiga spelregler som att alla talar i jagform och att alla får tala till punkt och värdesätta att ta del av andras perspektiv.

– Det handlar om den egna läsupplevelsen, vad som händer med mig när jag läser den här texten, förklarar Anna Lewin.

– Deltagaren kan få hjälp med sin personliga utveckling och använda metoden till att belysa livsval och moraliska dilemman, säger Moa Andersson som i sin digitala cirkel får anpassa metoden.

– Vi kan ju till exempel inte gå cirkeln runt utan jag presenterar en bok och ställer lite frågor vartefter som deltagarna besvarar skriftligt. Alla deltagare kan läsa varandras inlägg, och det är vad man väljer att diskutera som ger det biblioterapeutiska inslaget vilket gör det extra viktigt när jag väljer vilka frågor jag ställer.

Genväg

Biblioterapicirklarna på biblioteket i Frölunda har ingen uttalad målgrupp, men cirkeln på biblioteket har ett nära samarbete med stadsdelens Hälsotek och många av cirkeldeltagarna kommer därifrån. I den digitala cirkeln tror Moa Andersson att deltagarna känner till begreppet biblioterapi och att en del väljer den digitala formen för att de vill prata om sina upplevelser och att den digitala formen ger dem möjligheten att vara anonym.

– Jag tror att många väljer formen för att få prata om personliga saker som känslor och erfarenheter. Att då ha möjligheten att göra det anonymt och att få göra det genom litteraturen kan kännas skönt. Att liksom ta en genväg genom alla karaktärer som finns i litteraturen och prata genom dem.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet