noll27 nr 1 – Det kollektiva samtalet

Det pågår ständiga samtal på biblioteken; referenssamtal, sociala samtal, litteratursamtal, handledande samtal…Om alla dessa samtal handlar detta nummer av noll27 som bland annat besökt bibliotek i Halmstad, Landskrona, Vellinge och Kungsbacka. Bibliotek som med samtalet i centrum överbygger såväl kulturkrockar som generationer, och som inbjuder till debatter och till kunskapsdelning.

Du kan också läsa om bibliotekens handledande roll, om en ny magisterutbildning kring litteratursamtal, och om läsmetoden Shared Reading.

Dessutom har noll27 träffat forskaren Katarina Michnik och pratat om folkbibliotekens sociala legitimitet, vi har pratat med litteraturvetaren Thor Magnus Tangerås om den livsviktiga skönlitteraturen, och vi har mött två nyutbildade biblioterapeuter på biblioteket i Frölunda.

Inledningstexten är skriven av Johanna Hansson, Utblick besöker Tanzania, profilen är författaren, psykologen och psykoanalytikern UKON, och kåseriet är skrivet av Ebba Witt-Brattström.

Läs noll27 nr1 på Issuu
Ladda ner noll27 nr1 som pdf (4 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet