Skrivterapi – ett sätt att lära känna sig själv

Skrivterapi – ett sätt att lära känna sig själv

Torsdagsmorgonens Croissanter och litteratur på Lagerhuset i Göteborg var välbesökt. Mer än dubbelt så många besökare än vanligt var intresserade av att få veta mer om skrivterapi, dess metoder och möjligheter.

Dagens gäst, Ann Westermark, bildterapeut och skribent, håller kurser i terapeutiskt skrivande. Hon är inte förvånad över att intresset för dagens tema är så stort.

–     Det här med skrivande har blivit otroligt populärt de senaste tio åren. Var och varannan människa har ett skrivprojekt på gång. Jag tror att det handlar om att man har en önskan om att lära känna sig själv. Allt går så fort i dag, då kan skrivandet vara ett sätt att komma ifatt sig själv, det kan vara som en ö i vardagen, säger hon.

Kan man skriva av sig jobbiga händelser? Kan skrivandet vara en nyckel till ökad självkännedom? Kan alla börja skriva? Svaren på de här frågorna är – Ja, men man måste givetvis vilja för att kunna, enligt Ann Westermark.

–     Genom att skriva och använda skrivandet som en process kan man få syn på saker, som man kanske inte skulle fått syn på annars. Terapeutiskt skrivande kan hjälpa oss förstå oss själva och världen bättre, få oss att omforma våra berättelser och få nya perspektiv. En del kan ha med sig tråkiga erfarenheter från den gamla tidens skola och tror att de inte kan skriva, och då kan man använda andra konstnärliga metoder, säger hon.

Enkelt och lustfyllt

Ann Westermark är inspirerad av jungiansk psykologi och symbolernas kraft, att lära sig att lita på intuitionen och bildernas potential. Och även om själva skrivandet ska vara flödande och utan restriktioner är det bra att ha ramar kring själva processen. Ann Westermark tycker att man ska göra det enkelt för sig. Man skriver under exempelvis tre minuter varje dag och skapar en rutin kring sin skrivstund.

– För varje skrivtillfälle ger du dig själv ett tema, en rubrik. Antingen kan du förbereda genom att klippa ur bilder eller rubriker ur tidningen, hämta citat ur en bok eller hitta något annat sätt. Du skriver fritt och utan att lägga någon värdering i det du har skrivit.

–     Det ska vara roligt och lustfyllt. På tre minuter blir det ofta mer än man tror, och det som landar på pappret eller skärmen kan överraska, vilket bidrar till lekfullheten. Så småningom kan du gå vidare i skrivprocessen och ställa frågor till din text om vad den kan berätta för dig, och därigenom vaska guldet ur texterna för en ökad självkännedom. Vad händer när du gör det? Vad kommer fram då? Det påminner om bildterapi, där man ställer frågor till bilderna, här gör man det till sina egna texter.

En av besökarna som hittat till Lagerhuset den här morgonen är Pia Samuelsson. Hon arbetar som svenskalärare och undervisar bland annat i litterär gestaltning, men är sjukskriven just nu. Hon tycker att morgonens föreläsning gav mycket.

–     Jag är van vid att undervisa och nu tänker jag att jag skulle kunna använda de pedagogiska metoderna terapeutiskt. Det skulle vara bra för mitt eget tillfrisknande. Utmaningen ligger nog i att vara så disciplinerad att jag gör det. Å andra sidan märker jag att det kommer andra saker till mig, nu när jag inte är i ett flöde av sådant som behöver göras just nu. Nu när jag har tid att tänka på andra saker.

 FAKTA
Croissanter och litteratur är namnet på Kultur i Västs serie för litterära frukostar. Nästa tillfälle är den 25 april. Då handlar det om Emma Adbåges Augustprisnominerade barnbok Gropen.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet