Frukostsamtal om barnbokskritik

Frukostsamtal om barnbokskritik

Det var ett stort intresse när Kultur i Västs litterära frukostsamtalserie Croissanter och Litteratur på torsdagsmorgon hade flyttat till Kulturhuset i Borås. Ämnet för morgonens samtal var barnbokskritik.

Boråspubliken denna regniga morgon fick ta del av ett samtal mellan Lena Kvist, kulturchef på Borås Tidning och Lotta Olsson, recensent och barnboksredaktör på Dagens Nyheter. Båda har lång erfarenhet som litteraturkritiker i dagspress, och båda har, trots att allt fler barn- och ungdomsböcker ges ut, sett recensionsutrymmet minska.
– När jag började som barnbokskritiker 2001 recenserade jag dubbelt så många om året jämfört med nu, säger Lotta Olsson som räknade till 72 recenserade barnböcker förra året i DN.
– Jag konstaterar förvånad att Borås tidning tillhör toppskiktet av svensk dagspress med 76–80 recensioner av barnlitteratur om året, säger Lena Kvist.

Lotta Olsson är för många känd som kritikern som intelligent balanserar meningsfulla recensioner av så kallad genrelitteratur på kultursidorna. Själv anser hon att hon är mer läsfrämjare än kritiker och menar att tidningarnas recensioner måste nå fram till läsarna.
– Vi ska lyfta fram bra litteratur som kanske inte hittar till läsarna om inte vi berättar om den, men samtidigt måste vi nå läsarna. Det ska vara en blandning av konkreta tips och mer djuplodade, kunniga recensioner med en kritisk hållning. Men vi måste nå läsarna och det är kul om folk läser.

Både Lena Kvist och Lotta Olsson är överens om att tidningars urval av vilka barnböcker som recenseras ofta kan handla om slumpen, och de är överens om att det skulle behövas fler som gjorde valen.
– Grunden för all kritik är att är kritikern gör ett urval. Jag gör en lista över intressanta böcker och gör ett urval utifrån intresse och många års yrkeserfarenhet. Och en viktig poäng med en kritiker är att hen kan sitt område, säger Lotta Olsson.

Vilken är barnbokskritikerns viktigaste uppgift?

Lotta Olsson – Det är att lyfta fram det som kanske annars försvinner i de kommersiella kanalerna. Att vi ska kunna berätta om de böcker som inte säljer bra men som ändå är väldigt bra. Jag ser min uppgift väldigt mycket som att vara en brygga mellan de som redan kan allt om finkulturen och den vanlige läsaren som vill ha något kul att läsa. Och den bryggan har jag saknat tidigare i kulturkritiken som har anklagats för att vara elitistisk och inte angått tillräckligt många.

Lena Kvist – Kritikerns viktigaste uppgift är att vara sann mot verket, att veta vilken sorts bok man recenserar. Jag vill helst att recensionen ska vara läsvärd i sig, att man ska kunna läsa en recension även om man inte tänkt läsa boken. Sedan när det gäller barnlitteratur så är det att guida. Att underhålla, irritera och att guida läsaren till upplevelser som man kanske inte skulle hitta annars.

 

Litteraturfrukosten Croissanter och Litteratur i Borås arrangerades av Kultur i Väst, Borås Tidning och Borås stadsbibliotek.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet