Barnfestivalen i Varberg

Barnfestivalen i Varberg

Med inspiration och utgångspunkt från Barnkonventionen, samlades barns idéer och tankar in om vad en barnfestival ska vara. I september 2018 förverkligas deras idéer i en fyra dagar lång barnfestival i hela Varberg kommun.

Sjöjungfrufest, sockervadd, hoppborg, opera, workshops, agility, sagoäventyr och disco är några av de programpunkter som erbjöds under Barnfestivalen i Varberg. Ett festivalprogram som tog form efter att 300 barn tyckt till om bland annat vad en barnfestival är, vad de vill göra och vilka som ska vara där.

– Vi hade ett antal öppna frågor och utifrån deras svar landade vi i ett program där de allra flesta programidéer genomfördes, säger Åsa Ekman, sakkunnig konsult i barnrätt, och den som fick i uppdrag att samla in barnens tankar.

– Överlag var det många programpunkter vi aldrig hade kommit på själv, säger Sofie Brinkmo, enhetschef Allmänkultur, Varbergs kommun.

Barnfest

Egentligen började allt flera år tidigare när Varberg kommun år 2015 hade besök av Åsa Ekman som föreläste om barnkonventionen. Kulturavdelningen satte fokus på sitt eget arbete och började fundera på hur de skulle kunna implementera barns inflytande i verksamheten.

– Vi började med att titta på vad vi visste om våra olika målgrupper och på våra program och hur dessa passade ihop och vad som saknades. Mycket handlade om att vi ville lyssna mer på barnen och så småningom växte tanken på en barnkulturfestival fram, för det är ju barnkultur vi jobbar med och kan, säger Sofie Brinkmo och berättar hur de ganska snart insåg att genom att benämna det som en barnkulturfestival redan hade ringat in vad det skulle handla om.

– Vi hade ju sagt att barnen skulle få bestämma och för barnen var en barnkulturfestival inte lika självklar. De ville ha en barnfestival.

– När barnen plockade bort ordet kultur fick vi anpassa oss efter det. Och sedan bara sprutade idéerna, skrattar Åsa Ekman som förutom att intervju barnen har funnits med som bollplank under hela arbetet.

– Resultatet blev en barnfestival, fortsätter hon, men det var mycket som ledde fram till den. Och utifrån jobbet på förvaltningen, med dialogmöten med kommunens föreningar, studieförbund och företag, och att sedan involvera alla barn, ett sådant grundligt arbete vet jag ingen som gjort tidigare.

Program

När idén om en barnkulturfestival omvandlades till en barnfestival uppstod en del diskussioner runt festivalens innehåll där kvalitetsaspekten var i fokus. Men, menar Sofie Brinkmo, att lyssna på barnen, göra barnkonventionen känd och att visa upp vilka aktiviteter för barn som finns i Varberg var vi eniga om.

– Och som på alla större festivaler var utbudet brett och rymde både så kallad finkultur, sport, workshops och en genuin kalaskänsla. De enda programförslag vi strök var de som innehöll vapen.

– Och en del förslag på youtubers bytte vi ut mot andra, lite mer oskuldsfulla youtubers, ler Åsa Ekman som är imponerad av kulturförvaltningen som vågade släppa lite på den uppfostrande rollen.

– Det var modigt att lyssna på barnen och släppa de vuxna perspektiven, och det var modigt att släppa begreppet kultur och faktiskt göra en barnfestival. Det hade varit så lätt för er att göra en kulturfestival som hade låtit bättre för er verksamhet gentemot politiken. Nu lyssnade ni på barnen, hela ert arbete grundade sig i barns rättigheter och det är modigt. Det blev på riktigt.

– Ja och nästa gång kanske det inte alls är hoppborgar som är på tapeten längre, skrattar Sofie Brinkmo och avslöjar att det finns en liten chans till en ny festival för barn i Varberg framöver.

– Men det blir inte en likadan barnfestival. Det beror på vad barnen kommer att säga.

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet