Enkät – Hur förbereder sig din arbetsplats för att barnkonventionen blir lag?

Enkät – Hur förbereder sig din arbetsplats för att barnkonventionen blir lag?

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Det yttersta ansvaret för att implemen- tering av lagen sker i biblioteksverksamheten är chefens, men hur ser förberedelserna på biblioteken ut? Noll27 begav sig ut i vimlet på konferensen Bibliotopia och fångade några röster.

Katinka Borg, regionchef, Jönköpings län:

Tidigare har vi arbetat mycket med bibliotekarierna, nu riktar vi oss även till bibliotekscheferna och kommer bland annat att använda Löpa linan ut. Det är inte en fråga för barnbibliotekarierna utan hela biblioteket. På sikt tänker jag att vi ska arbeta tillsammans med andra regionala och kommunala aktörer, så att frågan inte stannar på biblioteket. Flera kommuner i Jönköpings län ska skriva nya biblioteksplaner, där bör barnkonventionen skrivas in, vilket ger tyngd och koppling till andra verksamheter. Det här är inte en fråga som vi ska arbeta med hösten 2019, utan alltid, så att den får legitimitet.

Anna Helm Hannervik, koordinator och bibliotekarie, Drottninghögs bibliotek, Helsingborg:

Bibliotekets ledningsgrupp kommer i sin bokcirkel att läsa handledningen Löpa linan ut. På medarbetardagen i höst kommer vi att anordna workshops i barnkonventionen
med kommunens barnrättsstrateg. Kulturförvaltningen i Helsingborg har tillsammans med fyra andra förvaltningar samt det kommunala bostadsbolaget ett samarbete där vi kommer att gå igenom barnkonventionen och skapa en gemensam strategi för att få in barnkonventionen i alla verksamheter.

Malin Palm, bibliotekarie, Arvika bibliotek:

För sju år sedan hade vi en utbildningsdag i barnkonventionen. Resultatet av den dagen blev att vi byggde om biblioteket. Från att barnavdelningen hade haft en fjärdedel av bibliotekets yta till att nu ha hälften, så det var vårt startskott. Vi ser fortlöpande över programverksamheten och våra inköp så att de också står för hälften. I maj ska vi ha en personaldag där all bibliotekspersonal ska vara med och titta på hur vi kan arbeta vidare med barnkonventionen.

Emil Svensson, bibliotekarie, Gnosjö bibliotek:

I början av augusti har vi vår planeringsvecka, då kommer vi att påbörja det strategiska arbetet med att implementera barnkonventionen med hjälp av handledningen Löpa linan ut. Vi har alltid arbetat med barnperspektivet och kommer nu att fokusera mer på barnets perspektiv så att barnet blir mer direkt delaktigt i planerandet, genomförandet och utvärderandet av vår programverksamhet, pedagogisk verksamhet och inköp av medier.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet