Implementering i praktiken

Implementering i praktiken

Under tre år har Eskilstuna stadsbibliotek deltagit i arbetet med att ta fram modellen bakom handledningen Löpa linan ut. Nu fortsätter man implementera barnkonventionen på riktigt.

– Det har varit en utmaning där vi bibliotekschefer skulle delta i utbildningen och involvera alla medarbetare i att få större kunskap om barnkonventionen, säger Karin Zetterberg, tidigare bibliotekschef på Eskilstuna stadsbibliotek.

Tidskrävande och värdefullt arbete

Under arbetet med att ta fram chefshandledningen Löpa linan ut, engagerades bibliotek från fyra regioner. I utbildningen, som Karin Zetterberg pratar om, ingick det som ett led i omvärldsbevakning att träffa de andra biblioteken, studiebesök och gästföreläsare från andra verksamheter. Cheferna har testat, åter kopplat till författarna och testat på nytt. Processen har tidvis varit ganska jobbig och tagit mycket tid i anspråk.

– Det har varit väldigt roligt och haft ett mervärde, men det har tagit tid och det är inte alltid den tiden finns i konkurrens med andra arbetsuppgifter. Det här arbetet måste vara långsiktigt och ibland fick vi lägga det åt sidan för att ägna oss åt andra frågor i verksamheten, och sedan återgå till Löpa linan ut, berättar hon.

Handledningen innehåller åtta steg för implementering för hur chefen ska gå tillväga på arbetsplatsen. På Eskilstuna stadsbibliotek har man inte följt ordningen i de olika stegen till punkt och pricka, och steg åtta, där man helt och hållet har implementerat barnkonventionen, har man inte riktigt uppnått.

– Jag skulle säga att vi är i påminnelsefasen, men det är ett ständigt pågående arbete och jag kan nog inte säga att vi har implementerat barnkonventionen. Hur gör man egentligen en check på den, undrar Birgitta Edvardsson, som är bibliotekets nuvarande chef.

Kartläggningen en ögonöppnare

I Eskilstuna har de haft goda förutsättningar för att arbeta med projektet. Här finns politiska beslut som ökar förväntningarna, plus en stor lässatsning för barn i ålder noll till tio år vilket påverkar det praktiska arbetet. Det finns mer resurser helt enkelt. Och arbetet med Löpa linan ut har lett fram till både aha-upplevelser och konkreta åtgärder. Att kartläggningen genomfördes var en riktig ögonöppnare, minns Karin Zetterberg.

– Jag hade delvis känt till hur det såg ut, men genom kartläggningen blev det mer tydligt och bekräftat. Det kunde exempelvis handla om var barnen i kommunen bor i förhållande till var biblioteken finns, säger hon och berättar att en konsekvens är att man nu genomför en utredning av bibliotekets infrastruktur och var man ska ha verksamhet framöver.

– Att flytta eller lägga ner en verksamhet är inte lätt och leder ofta till protester. Barnperspektivet väger tungt och det finns andra sätt att bedriva verksamhet på än i en fast lokal med böcker och andra medier i, menar Karin Zetterberg.

Barnchecklista

Innan arbetet med Löpa linan ut utsåg man en barnrättsrepresentant på biblioteket, och under projektets gång har all personal fått utbildning och det har bildats en barn- och ungagrupp för att fler medarbetare ska känna sig mer delaktiga. För att personalens arbete med barnkonventionen också skulle synas i biblioteket, genomfördes en barnrättsvecka, och man har arbetat med alla anställda på biblioteket när det gäller bemötande och försöker få alla att äga frågan, och inte som tidigare hänvisa det som handlade om barn till barnavdelningens personal. En annan sak som de behöver ta tag i är hur de säkerställer barnperspektivet.

– Vi har inte tagit fram någon barnchecklista, även om vi arbetar praktiskt med dessa perspektiv hela tiden så behöver det bli tydligare i till exempel utredningar. Just nu håller kommunen på att ta fram ett förslag på en sådan checklista. Den kommer att bli ett betydande verktyg för oss, den kommer att göra arbetet mer konkret, säger Birgitta Edvardsson.

 

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet