Lekfullt Läsland

Lekfullt Läsland

Läslandet är en läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn och deras medföljande vuxna. Deras metod med fyrdimensionell högläsning är framtagen för att passa läsovana och den lägger stor vikt vid deltagarnas medskapande och representation.

Alla barn har rätt att gå i skolan.

Alla barn ska ha tak över huvudet.

Alla barn har rätt till ett namn.

Barnen står i en ring och förslagen haglar i rummet som svar på frågan vad barnens rättigheter innebär. I mitten står Yelda Hadodo, en av tre skådespelare som ska leda barnen genom eftermiddagen påLäslandet i bostadsområdet Lina Hage i Södertälje.

– Precis, och det är det vi ska prata om och leka kring och jobba med idag. Och efter teatern ska vi göra plakat och demonstrera tillsammans. Ni får själv tänka ut vad ni vill förändra, vad ni tycker är orättvist och skriva det. Men först leker vi, säger Yelda Hadodo och får snabbt förslag på leken Alla har, som snart har fått alla både andfådda och varma.

De sköna konsternas språk

Den inledande dramaleken är starten på två timmars aktiviteter på Läslandet, varje gång med samma upplägg enligt metoden LFI, Läsa för integration, där fyrdimensionell högläsning är en viktig ingrediens och ett huvudmoment.

– LFI-metoden vill ge barnen ordets makt och en arena att agera på och där vi jobbar med språkens alla dimensioner, inte bara det skrivna. Det är kroppens och de sköna konsternas språk. Och det är jätteviktigt, för vad händer med en känsla som sitter kvar i bröstet liksom ett ord som inte får sägas, säger Marlen Eskander, socialantropolog, grundare och verksamhetschef på Läsfrämjarinstitutet där Läslandet huserar.

Efter den korta uppvärmningen tar barnen plats som publik och får ta del av gestaltande högläsning av en förvald bok. Läslandet jobbar under året med det övergripande temat barns integritet, och idag är det bilderboken Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt som står i fokus. Skådespelarna läser högt ut boken, ger karaktärerna liv och gestaltar texten. Bar- nen är med från början, lyssnar uppmärksamt, har synpunkter på innehållet och är välkomna att agera medaktörer.

– Genom gestaltning och medskapande sätter sig den litterära upplevelsen i kroppen, säger Marlen Eskander och berättar att tack vare samarbete med olika bokförlag kan de som princip dela ut en bok i månaden, och idag är ett sådant tillfälle.

– Vi delar ut boken för att säkerställa att den litterära erfarenheten följer med.

Under den obligatoriska fikastunden efter teatern fortsätter barnen gestaltandet av boken på egen hand, medan föräldrar pratar med skådespelarna om saker de vill ha förklarade.

– Det är under fikat vi bygger relationer, det är där alla samtal kommer. Idag blev det bland annat samtal om barns rättigheter till aktiviteter och om barnaga, säger Marlen Eskander och berättar att arbetet med barnkonventionen, barns rättigheter och integritet är tema de återkommer till. Men att allt är på ett lekfullt och lustfyllt sätt där de förädlar den litterära upplevelsen i kroppen.

– Som dagens workshop där barnen får göra egna plakat och gå ut och demonstrera.

Representation

Runt om på väggarna i rummet sitter handskrivna papper med artiklar från barnkonventionen på olika språk; svenska, somaliska, arabiska, armeniska, thailänska och franska. Språk som alla är representerade bland barnen som brukar komma till Läslandet i Lina Hage. Att varje barn ska känna sig representerad och sedd är en bärande tanke här.

– Vi gör något som gör att föräldrar och barn kommer till oss varje vecka och får en läs- och kulturupplevelse där de också känner sig representerade. Högläsningen är på svenska, men genom att använda barnens olika språk och kulturyttringar i interaktionen känner sig barnen kompetenta och erkända i sin identitet. Vi jobbar väldigt mycket med att representationen blir ett verktyg för att dra med andra ochatt lära om varandra, säger Marlen Eskander.

Målgruppen för verksamheten är läsovana i socioekonomiskt svaga områden, och hittills finns Läslandet i tre bostadsområden i Södertälje. Det var också här Assyriska kulturföreningens kvinnosektion startade projektet Läsa förintegration år 2015. Det var mitt under den stora flyktingvågen och projektet startade som en reaktion på segregation, klassklyftor och klyftor mellan läsande och läsovana. Men också som en reaktion på Marlen Eskanders egna erfarenheter av att komma till Sverige som 14-åring, och som en reaktion av en barnteaterföreställning om böckernas värld på Unga Klara.

– Unga Klara arbetade med representation och barnperspektivet där de via böckernas värld kunde resa vart de ville, träffa vilka de ville, äta vad de ville, bygga världar och rasera gränser. Det kan låta väldigt trivialt, men för oss betyder det väldigt mycket att dras med i ett sammanhang och bli en del av det andra. Men det är också ett värdigt sätt att lära omvarandra. Så jag lämnade teaterföreställningen och tänkte att det här ska vi ta till Södertälje. En riktad förebyggande insats som gör att man kan få fatt i sina kompetenser, bygga på en identitet så att man kan älska sig själv som man är, och få möjligheten till läsning.

Alla har ett språk

Marlen Eskander minns hur det var att som 14-åring komma till ett nytt land och bli tyst. Hur tystnaden urholkade och osynliggjorde henne tills hon fick verktyg och lärde sig läsa. Skönlitteraturen gav henne ett språk och blev hennes vägledare och kamrater.

– Det finns en värld som är gratis och tillgänglig och som också kan gör att vårt språk utvecklas. Språket är viktigt för det är nyckeln både in till samhället och till dig själv. Har du inte ord som kan korrespondera ditt känsloliv, så kommer du förr eller senare att bruka våld. Alla har ett språk och vi jobbar med att medvetandegöra vikten av att upptäcka sitt språk och förståelsen för att språk är ett verktyg alla måste ha. Det är demokrati vi pratar om och det är klart att det hänger ihop med att man känner sig diskriminerad när man inte kan navigera i samhället.

– Läsfrämjarinstitutets vision är att ge barn ordets makt och en arena att agera på. Det viktigaste är att vi har ett stortfokus på målgruppen. Människorna är överordnade allt.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet