Instagram för språkutveckling

Instagram för språkutveckling

Ge ditt barn ett ord om dagen, det är budskapet i kampanjen Dela språket, som region Halland dragit igång lagom till semestern. Förhoppningen är att man ska inspirera och uppmuntra till samtal med barn.

– Det finns statistik som visar att vi läser mindre för våra barn under semestern. Siffror visar också att vi samtalar med våra barn i ungefär sex minuter varje dag, medan vi ägnar två timmar åt sociala medier. Vi vill inte komma med några pekpinnar, men anledningen till att vi valt Instagram för vår kampanj är för att föräldrarna finns där. De är trötta på broschyrer och foldrar, berättar Maria Ehde Andersson, processledare Språkstart Halland.

Dela Språket

Kampanjen är en del av satsningen Språkstart Halland, där man haft hjälp av logopeden Catarina Sjöberg. På Instagramkontot Delaspraket publiceras inlägg med enkla bilder, till exempel en katt på en stol, eftersom små barn har svårare att hantera för många synintryck. Under varje publicering kan man läsa: tysta leken slutar nu, följt av råd för hur man kan samtala kring bilden med barn i olika åldrar.

– Vi vill att det ska vara enkelt, inspirerande och uppmuntrande. Förhoppningen är att kampanjen kan fungera som en igångssättare, något som kan bidra till samtal och funderingar där man kan använda bilderna som utgångspunkt. Vi vill förmedla att det ska vara roligt att prata med barnen, lekfullt och att man kan ta tillvara på vardagliga tillfällen vid påklädning eller vid städning, fortsätter hon.

Samtal utvecklar språket

Forskning visar att ju mer du pratar med dina barn, desto bättre språkkunskaper får de senare i livet.

– Man har sett att de fem första åren har stor betydelse för språkutvecklingen. Studier visar också att barn som saknar språk i treårsåldern, hamnar utanför i sociala sammanhang på till exempel förskolan. Leker barnen familj tilldelas barnet utan språk rollen som familjens hund, eftersom den då inte behöver kunna prata. Det fina är att det går att göra något åt och ju tidigare man börjar, desto bättre, säger Maria Ehde Andersson.

Stort intresse

Kampanjen, som pågår under semesterperioden då vi har mer tid att vara tillsammans och hitta på aktiviteter ihop, har väckt ganska stort intresse på kort tid. Även biblioteksutvecklare runt om i landet har visat intresse för Region Hallands initiativ.

– Jag har hört av mig till mina kollegor inom de olika regionerna, som varit superpositiva och hjälpsamma. De tycker att det var på tiden att någon började använda sociala medier för att nå ut. De har varit väldigt generösa med att sprida informationen om kampanjen och ska dela vidare i sina regioner.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet