Levande bibliotek – ett sätt att ta tillvara erfarenheter

Levande bibliotek – ett sätt att ta tillvara erfarenheter

Att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser kan göra stor skillnad för andra. Det gäller i smått, men även för stora organisationer. Nu startar Västra Götalandsregionen ett levande bibliotek för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.  

– Levande bibliotek finns på flera olika håll, bland annat har region Jönköping arbetat framgångsrikt med konceptet i flera år. I Västra Götalandsregionen arbetar vi med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt och där är patientmedverkan en viktig del. Att de som behöver vården också får vara med och utveckla den tillsammans med oss, berättar Katrin Modig Pallin, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

Fungerar som ett vanligt bibliotek

Det levande biblioteket kommer att bestå av en pool av personer, levande böcker, som vill dela med sig av sina erfarenheter av att vara patient eller närstående.

– I det här sammanhanget kan vi säga att jag är en slags bibliotekarie. Till biblioteket kan verksamheter höra av sig och söka en specifik erfarenhet eller om man söker mer generella erfarenheter, om man har behov av en personlig berättelse eller om man behöver deltagare till en referensgrupp. Därefter letar vi i biblioteket och försöker få till en matchning, säger Katrin Modig Pallin.

Patienten eller den närstående är experter på sin situation, man sitter på resurser och finns man med som deltagare i det levande biblioteket, kan man vara med och bidra i ett större sammanhang, fortsätter hon.

Precis startat

Ännu så länge har ett tjugotal personer anmält sig, men för att det levande biblioteket ska fungera bra, behöver det åtminstone innehålla mellan femtio och hundra personer. Man förbinder sig enbart till att man godkänt att få en förfrågan skickad till sig. Arbetet har precis startat och nu riktar sig Katrin Modig Pallin och hennes kollegor till invånarna i regionen.

– Vi söker givetvis alla typer av personer och berättelser, även positiva erfarenheter. Det är viktigt att vi får en bredd i biblioteket, så vi söker människor med olika ursprung, olika åldrar och yrken, där vi hoppas att inte enbart de som är vana vid att göra sig hörda, vill vara med.

FAKTA

Det första levande biblioteket, Menneske Biblioteket,  utvecklades av den danska ungdomsorganisationen Foreningen Stop Volden och arrangerades för första gången under Roskildefestivalen i Danmark 2000. Levande bibliotek skrevs in Europarådets program 2003, efter att man kommit till insikt att mänskliga rättigheter inte enbart kan försvaras och främjas av lagtexter, utan att man behöver öka medvetenheten om mänskliga rättigheter hos allmänheten på andra sätt.

Så här kan du bidra: Berätta din berättelse för vårdens medarbetare, ingå i ett förbättringsteam tillsammans med medarbetare, delta i workshops, seminarier eller konferenser, bidra i utbildningssammanhang.

Vill du veta mer? Går in på www.1177.se/patientsommedskapare

 

 

 

Foto: Paul Björkman

 

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet