Unikt artotek invigt

Unikt artotek invigt

Med högtidlig bandklippning, trumvirvlar och applåder, avtäcktes på tisdagen Ilon Wiklands Artotek på BUS-biblioteket, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
 
– Artoteket är ett sätt att öka upplevelsen av läsning, att öppna världen ytterligare och ett sätt att mötas, säger Karin Graube, bibliotekarie på BUS-biblioteket och får medhåll av kollegan Gustaf Källvik.

– För barnet på sjukrummet är en bild på väggen en slags fortsatt närvaro av det vi upplevt tillsammans när vi läste boken. En del av berättelsen stannar kvar i rummet och blir en förstärkning av en positiv känsla.

Stipendium

Idén till ett artotek hänger starkt samman med BUS-bibliotekets Läsklubb som i första hand vänder sig till barn som inte kan lämna sina rum. Bibliotekets Läsklubb handlar om högläsning, och genom åren har en idé sakta vuxit fram om att göra det möjligt för barnen att låna tavlor med bilder ur böckerna som används.

– Jag märkte att vi ofta fastnade i bilder och gick tillbaka och pratade om dem, och jag tänkte att det är ju de här bilderna som är barnens form av konst, säger Karin Graube.

Så småningom formulerades idén till en presentation som skickades till Ilon Wiklandsstiftelsen, en presentation som resulterade i att BUS-biblioteket hösten 2018 tilldelades 100 000 kronor för att skapa ett artotek fyllt av bra bildkonst för barn.

– Det visade sig att Ilon Wikland legat på sjukhus själv som barn, hon skriver om det i sin bok Den långa, långa resan där bokens budskap är att hon målade sig frisk. Så när vi hittade den boken var det som att allt föll på plats, och vårt val av nutida illustratörer blev ett fint kretslopp, säger Karin Graube.

– Och det är en stor ära att stiftelsen tycker det är ok att vi kallar artoteket för Ilon Wiklands Artotek, tillägger Gustaf Källvik.

Bilder

Karin Graube och Gustaf Källvik

Artoteket innehåller cirka 70 verk som inramade hänger längs korridoren mot biblioteket på Lekterapin. Alla bilder är valda ur bilderböcker Läsklubben läser ur, och det är bilder för olika åldrar och bilder som speglar olika känslor och stämningar.

– Det är inte bara gulliga bilder och det är bilder vi använt och pratat om många gånger tillsammans med barnen. Men att få se dessa otroliga bilder inramade i större format ger ett enormt intryck, säger Karin Graube.

– Detaljrikedomen är fantastisk och jag blev mållös varje gång vi packade upp ett paket med ett konstverk, säger Gustaf Källvik och berättar att alla illustratörer och författare de kontaktade kände sig hedrade och ville vara en del av artoteket.

De flesta verken i artoteket är konstprint, men det finns ett antal original och alla verk BUS-biblioteket köpt in är signerade konstverk, medan några illustratörer har valt att skänka sitt konstverk.

– Det här är konst, konstaterar Karin Graube och poängterar att det viktiga är att verken kommer barnen till glädje och artoteket är till för alla, föräldrar som vill låna eller någon som vill ha en tavla på sitt rum.

– Artoteket kommer att ge Läsklubben ytterligare en laddning.

 

FAKTA

Inramningen av samtliga verk har gjorts i samarbete med Konsenheten inom Västra Götalandsregionen.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet