Brist på bibliotekarier drabbar landsbygden mest

Brist på bibliotekarier drabbar landsbygden mest

Det råder stor brist på bibliotekarier i hela landet. För att råda bot på bristen kräver fackförbundet DIK att antalet utbildningsplatser fördubblas.

– Många vittnar om att det är svårt att rekrytera kompetent personal och även om det är svårt över hela landet, så drabbar det lands- och glesbygden mest, säger Anna Troberg, ordförande i fackförbundet DIK, där de flesta bibliotekarier är medlemmar.

Dubbelt så många utbildningsplatser

Orsaken till att det råder brist på bibliotekarier beror på att det finns för få utbildningsplatser, menar Anna Troberg. DIK förespråkar att skolbiblioteken ska bemannas och enligt beräkningar som fackförbundet gjort, skulle det i sådana fall behöva utbildas minst två tusen bibliotekarier de närmsta tio åren, en fördubbling mot i dag.

– Även om skolbiblioteken inte bemannas så är det fortfarande stor brist på bibliotekarier. Yrket har mindre än en procents arbetslöshet, det är en väldigt låg siffra. I höstas startade Södertörns högskola en ny utbildning där alla platser fylldes. Den nya utbildningen täcker inte behovet, det skulle verkligen behövas ännu fler utbildningsplatser.

Får stora konsekvenser

Principen bygger på att alla i Sverige ska ha tillgång till likvärdiga bibliotek, menar Anna Troberg. I takt med att det blir svårare att hitta kompetent personal, kan det få stor betydelse var biblioteket finns, vilket strider mot grundidén om det demokratiska samhället. Avsaknaden av utbildad personal drabbar också de som redan arbetar på biblioteket.

– Många bibliotek riskerar att bli underbemannade och personalen får göra minst två personers arbete, det är ingen bra arbetsmiljö. Söker man dessutom en bibliotekarie med specialkompetens, då krymper utbudet till nästan ingenting. Pengar är bra, men det hjälper inte att skjuta till pengar i verksamheten om det inte finns personal att anställa.

Åtgärder krävs

DIK är tydliga med vad som behöver åtgärdas. Förutom fler utbildningsplatser behöver biblioteken kompetenshöjande insatser för redan befintlig personal. Större anslag skulle också vara ett välkommet tillskott för biblioteken och deras verksamhet.

– Biblioteken har varit underfinansierade i många år och har balanserat på smärtgränsen länge. Kommunerna måste upphöra att låta biblioteken ta smällen när det ska skäras i de kommunala budgetarna. Många bibliotek har försvunnit och ersatts av bokbussar. De kan vara ett bra komplement, men det är inte rimligt att de ska ersätta ett helt bibliotek, säger Anna Troberg.

 

FOTO: Stina Gullander

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet