Enkät – Biblioteket mitt i byn

Enkät – Biblioteket mitt i byn

Vilken roll spelar biblioteket i lokalsamhället? Hur olika ser förutsättningarna ut, och kan man vara i periferin trots att man tillhör en stor kommun?
Noll27 har pratat med fyra olika bibliotek hur de uppfattar sin roll.

BRÄCKE KOMMUN är en kommun i Jämtland med 6 350 invånare. Enligt Landsbygdskommitténs utredning 2017 var Bräcke en av de 23 kommuner som hade särskilda utmaningar. Biblioteket har tre integrerade bibliotek i tätorterna Bräcke, Gällö och Kälarne.

Bräcke bibliotek ligger i Folkets Hus. Intill finns högstadie och elevmatsal, samlingslokaler, bio, ungdomsgård och en lunchrestaurang, allt vägg i vägg med kommunhuset. Arbetsgruppen på tre ordinarie personal sköter också kommunhusets reception. ÖPPETTIDER: Mån 10-19, tis 13-16, ons 10-19, tor-fre 10-14

Anna Lundström Kulturchef, Bräcke kommun:

Vilken roll spelar ni i staden/närområdet?

Biblioteket har en tydlig roll som medspelare, och personalen är också tydliga representanter för sitt bibliotek i lokalsamhället. Det finns stora fördelar med att jobba i en liten kommun. Vi känner många av våra besökare, och det gör att vi kan jobba rätt individanpassat med inköp på efterfrågan och aktiviteter riktade till olika målgrupper. Vi planerar en hel del av vår verksamhet tillsammans med studieförbund, kulturskola och Vård och omsorg/LSS.

Bidragen från Stärkta bibliotek används just för att utveckla samarbeten, och nu jobbar vi till exempel med fortbildning i språkutveckling tillsammans med all förskolepersonal i hela kommunen. Vi gör också hembesök enligt Bokstartsmodellen hos alla familjer med barn i sexmånadersåldern. Ett fint sätt att nå de minsta barnen och deras föräldrar.

Vilka för- och nackdelar innebär er placering?

Placeringen mitt i byn är viktig och det rör på sig hela dagarna, eftersom vi även utanför öppettid tar emot bokade besök från förskola, grundskola och andra samverkansparter. Alla våra bibliotek fungerar som mötesplatser och det är lätt att slinka in.

 

UPPSALA KOMMUN är Sveriges fjärde största tätort med en befolkning på 149 245 invånare, medan hela kommunen har cirka 227 000 invånare. Stadsbiblioteket ligger centralt i Uppsala och har drygt 40 anställda, med omkring 2 000 besökare per dag. ÖPPETTIDER: Mån-tors 9-20, fre 9-18, lör 11-16, sön 11-16

Rikard Jennische Enhetschef för Östra enheten, Uppsala:

Vilken roll spelar ni i staden/närområdet?

Vi spelar en stor roll, inte minst vår programverksamhet som vi satsat jättemycket på och det är fullt så gott som varje gång. Hos oss får Uppsalaborna ta del av ett utbud som de inte får någon annanstans. Vårt program är ett sätt för oss att få folk till biblioteket, när de väl hittat hit är steget kortare att de även hittar litteraturen. Våra besökare kommer från hela kommunen, inte minst tror jag att unga från förorterna väljer att åka in till oss, snarare än att besöka folkbiblioteket i närområdet. Vi lär inte känna våra besökare personligen, även om vi också har våra stammisar, men det faktum att vi inte har en mer personlig relation till de som kommer hit påverkar inte det vi erbjuder. Jag tror nästan att det är bra att ha lite distans till besökaren. I dag skulle jag säga att biblioteket spelar en större roll än någonsin tidigare eftersom vi är en plats för alla, oavsett vem man är.

Nästan all personal bor i Uppsala och jag tror att det spelar roll om man som personal bor i kommunen där man verkar, man får en annan känsla till orten där man bor.

Vilka för- och nackdelar innebär er placering?

Fördelen är att vi ligger centralt, att det är lätt att ta sig hit för de allra flesta. Åtminstone om man åker kollektivt, om man vill åka bil in blir det genast svårare eftersom det är dyrt att parkera i innerstan.

 

BERGSJÖN är en stadsdel i nordöstra Göteborg, som byggdes i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Här bor 16 421 invånare och över hundra nationaliteter. Bergsjöns bibliotek ligger på Rymdtorget, som är ett litet köpcentrum, här finns bland annat även medborgarkontor, mödra- och barnavård samt Öppna förskolan. Biblioteket har sju anställda, varav två är barnbibliotekarier. Under 2018 besöktes biblioteket av 124 700 personer. Prognosen för 2019 är 116 846 besökare. ÖPPETTIDER: Mån-tor 11-19, fre 11-16

Emma Makkonen Enhetschef Bergsjöns, Kortedala och Världslitteraturhusets bibliotek, Göteborg:

Vilken roll spelar ni i staden/närområdet?

Biblioteket betyder mycket för stadsdelen. Det är en mötesplats för invånarna och fyller på så vis en viktig funktion eftersom det inte finns så många andra platser för det. På sikt handlar det om integration och att lättare komma in i det svenska samhället. Vi har många besökare som använder sig av publika datorer, studiehjälp, läxhjälp och språkkafé. Bokstartsprojektet är en viktig del av barnverksamheten. Många av invånarna är trångbodda, många barn kommer till biblioteket på egen hand. Våra arrangemang är främst för barn. Det lånas en hel del lättläst och böcker för språkinlärning för vuxna eftersom det finns många ovana läsare på svenska språket i området. Vår kanske största utmaning under senare år är att få alla besök att resultera i boklån och intresse för läsning. Besöksantalet och datoranvändningen är hög, men utlånen låga.

Vilka för- och nackdelar innebär er placering?

Placeringen i området är bra, mitt emellan spårvagns- och busshållsplatserna. Bergsjöns barnrika befolkning präglas av en hög socioekonomisk utsatthet som också gör att kunskapen om, eller förtroendet för, publika institutioner är låg. Ett nytt kulturhus ska byggas i närheten, dit ska biblioteket flytta. Planerad byggstart är våren 2020. Det är främst boende i området som använder biblioteket. Bergsjön ligger långt från Göteborgs centrum och det saknas större arbetsgivare eller utbildningsinstitutioner i närheten som skulle locka personer i förbifarten.

 

BORLÄNGE är Dalarnas största tätort och Sveriges 25 största tätort. Kommunen har 52 000 invånare. Borlänge bibliotek består av huvudbiblioteket och filialerna i Torsång och Kvarnsveden. Huvudbiblioteket ligger precis vid Sveatorget i centrala stan.

Här finns drygt 25 anställda bibliotekarier, assistenter, vaktmästare och förskolepedagoger. Huvudbiblioteket har i genomsnitt 1 300 fysiska besökare per dag, och då tillkommer digitala användare och e – bokslåntagare. ÖPPETTIDER: Mån-tors 10-19, fre 9-18, lör 11-15

Jörgen Lundberg Vikarierande bibliotekschef Borlänge:

Vilken roll spelar ni i staden/närområdet?

Många av våra besökare är stammisar sedan många år, och besöker oss inte enbart för att låna böcker. Biblioteket är en mötesplats, en plats för studier och en plats att kunna kontemplera på. Här sitter folk i alla vinklar och vrår och sysslar med allt möjligt. Kommunens värdegrund är bland annat: Vi finns här för borlängebon, och det är verkligen något vi lever upp till. Folk vänder sig till oss med både det ena och andra och alla som jobbar här gör verkligen sitt yttersta för att hjälpa dem som behöver det. Det kan vara allt från artikelbeställning och kopiering till att hitta en bra bok. Biblioteket är en mångfacetterad plats. Dagligen får vi nya besökare som glatt upptäcker vad vi kan erbjuda. Det är allt från nyanlända svenskar till ”gamla” svenskar som kanske inte varit på biblioteket sedan de gick i skolan.

Vilka för- och nackdelar innebär er placering?

Borlängeborna vet var vi finns och vi är en etablerad del av gatubilden. Det finns en närhet till bussar och parkeringsplatser, så det är lätt att ta sig till biblioteket. Övriga centrum i Borlänge betraktas av många som ”dött”, men det är sannerligen inget vi på biblioteket har påverkats av. Nu när högskolan flyttar in till centrum ser vi ännu mer utvecklingspotential och möjligheter till samarbete. Framtiden för biblioteket är alltid oviss, men det stora hotet kommer inte från politiker som gör budgetnedskärningar. Det stora hotet, som inte behöver vara just ett hot, kommer inifrån ifall vi inte klarar av att utvecklas med den tid vi lever i. Där måste vi sikta på att bli ännu bättre på att bli en naturlig del av borlängebornas vardag.

 

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet