Lära och dela med biblioteken i Västra Götaland

Lära och dela med biblioteken i Västra Götaland

Folkbibliotek i Västra Götalandsregionen har de senaste två åren kunnat arbeta med utvecklingsprojekt med stöd från Kultur i Väst. I veckan var det dags för Utvecklingsdagen 2019 där ett flertal deltagande bibliotek presenterade sina projekt.

– Stödet för biblioteksutveckling bidrar till ett medvetet utvecklingsarbete på biblioteken, och presentationerna idag bekräftar detta, säger Cecilia Gärdén, konsulent bibliotek, Kultur i Väst.

Lokala behov

Under dagen presenterades åtta skilda projekt som handlade om allt från en uppsökande läsbuss och utveckling av biblioteksrum, till verksamheter som biblioterapi och makerspace.

– Utvecklingsstödet möjliggör för biblioteken att prova sina egna, lokala utvecklingsidéer, och dagens presentation visar att det finns en stor bredd, säger Cecilia Gärdén som menar att projektformen gynnar kreativiteten och ökar benägenheten att våga bryta rutiner.

– Jag hoppas att presentationerna under dagen ska inspirera fler att våga söka utvecklingsstödet.

Prioriterade områden

Utvecklingsstödet ges utifrån den regionala biblioteksplanen där det lokala biblioteket identifierat ett behov i någon av planens inriktningar. Kultur i Väst stödjer sedan idéer och aktiviteter med kompetens och med finansiering upp till 50 000 kronor.

– Det går att söka utvecklingsstöd från flera av biblioteksplanens områden och Kultur i Väst är gärna med och utvecklar idéerna, säger Cecilia Gärdén som ser stödet som en samverkan mellan regional och kommunal nivå där båda lär av varandra.

– Det är ett ömsesidigt utbyte.

 

FAKTA
Kultur i Väst har avsatt särskilda medel för att främja utvecklingen på kommunala bibliotek.
Stödet kan sökas löpande under året och riktar sig mot utvecklingsarbete inom områden i den regionala biblioteksplanens.
Områdena i den regionala biblioteksplanen 2020 är: Det öppna biblioteket, Det läs- och skrivfrämjande biblioteket, Det digitala biblioteket och Det lärande biblioteket.
Läs mer om utvecklingsstödet: kulturivast.se

Bilden visar en del av utvecklingsprojektet läsbussen Lesters presentation under Utvecklingsdagen 2019. Noll27 har tidigare skrivit om flera av utvecklingsprojekten, och i nästa nummer kan du bland annat läsa om läsbussen Lester.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet