noll27 nr 4 2019 – Stad och land

När landsbygden nedmonteras och samhällsservice försvinner får biblioteken en annan, och kanske en allt viktigare, roll. I detta nummer av noll27 tar vi bland annat en titt på hur några folkbibliotek på mindre orter hanterar sin situation. Vi har besökt Vingåker där Sveriges första bibliotekarie med titeln landsbygdsbibliotekarie finns, Aneby där folkbiblioteket nådde fler genom en inventering av lokalsamhället, Bengtsfors som hittat fler biblioteksanvändare när de byggde om en husbil till en bokbil, och Skruv där projektet Kreativa Rum fick invånarna att hitta tillbaka till biblioteket.

Du kan också läsa om Joacim Hansson rapport Folkbibliotek i glesbygd, och om regionbibliotek Jönköping läns rapport Det utmaningsdrivna biblioteket.

Dessutom kan du läsa om vad kulturgeografen och forskaren Josefina Syssner säger om landsbygdens identitet, om att ny reform i Norge ska utjämna skillnader mellan stad och land, och om vad fackförbundet DIK säger om behovet av fler utbildningsplatser.

Exklusivt på noll27.se kan du dessutom läsa om en osynlig bibliotekarie på ett meröppet bibliotek med barnperspektiv.

Inledningstexten skrivs av Göran Greider, profilen heter Marit Kapla och kåserar gör Umeåpoeten Andra Anna.

Ladda ner noll27 nr4 som pdf (4 mb)

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet