Vinna eller försvinna

Vinna eller försvinna

Projektet Kreativa Rum i Blekinge och Kronoberg ska få boende på landsbygden att hitta tillbaka till sina bibliotek. Med hjälp av återbruk och i samarbete mellan hemslöjdskonsulenter, lokala företag och lokalsamhället, ska sammanlagt sju filialbibliotek rustas upp och förvandlas till kreativa mötesplatser.

– För mig handlar det om att lyfta rummen på biblioteken på de små orterna. De flesta ser ut som de gjorde på 50-talet och ska vi ha kvar de små lokala filialbiblioteken måste vi göra något innan de läggs ner, säger Anna Persson, verksamhetsutvecklare, biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

Andra ögon

Den röda tegelbyggnaden ser övergiven, mörk och dyster ut där den ligger i det lilla brukssamhället Skruv. Utsidan avslöjar ingenting om husets innanmäte som förutom ortens bibliotek också inhyser ett Folkets Hus. Min reaktion när jag blir insläppt av bibliotekschef Cecilia Ungerbäck Smith är därför ett förvånat: Wow!

– Det är den reaktion vi får från våra besökare, skrattar Cecilia Ungerbäck Smith som tror att de 600 invånarna i Skruv numera är stolta över sitt bibliotek. Det visar inte minst att både antal utlån och antal besökare ökat betydligt sedan upprustningen blev klar för drygt ett år sedan.

– Men den största skillnaden är att besökarna stannar längre på biblioteket vid varje besök och bara hänger här och umgås, säger hon.

Projektets bärande idé är att göra kreativa och läsfrämjande ytor på lokala filialbibliotek i glesbygd och att allt ska ske med medborgardelaktighet, återbruk och förankring i lokalsamhället. Arbetet har bland annat föregåtts av diskussioner och workshops med både barn och vuxna, gamla möbler har skänkts eller köpts in, målats och klätts om, och samarbeten med lokala företag har skett på olika sätt i olika kommuner.

– Hemslöjdskonsulenterna har haft en stor och betydande roll genom hela projektet. Utan dem hade det inte blivit så här bra, vi behövde andra ögon för att se något annat, och de vågar utmana bibliotekets traditionella inramning och göra oväntade saker, säger Anna Persson och berättar om hur de tänker detaljer och fångar känslan på orten de befinner sig.

Sköna rum

Biblioteket i Skruv har fått många nya läsmiljöer och stora bord att vara kreativ vid. Det har lagts stor vikt vid färg- och ljussättning, och över den begagnade, omklädda soffgruppen hänger en ljuskrona tillverkad av spillbitar från den välkända Daggvasen som tillverkas på ortens glasbruk.

– Förankringen i lokalsamhället har haft stort fokus, och en oväntad effekt av projektet har varit kommunernas vilja av att hjälpa till med grundupprustning av bibliotekens väggar, golv och tak. Här i Skruv till exempel har Folkets Hus-föreningen stått för målning och nytt golv, säger Anna Persson.

För att visa att barn är en prioriterad målgrupp har projektet haft särskilt fokus på dem. I Skruv betydde det att barn och vuxenavdelningen bytte plats och bibliotekets större rum helt inreddes efter barnens behov. Förutom nymålade boktråg på hjul, domineras rummet av ett jakttorn i miniatyr och en gradäng med gröna kuddar som smälter in likt mossa i den fototapet som pryder ena kortväggen.

– Allt är lokalt förankrat. Fototapeten är en bild från skogen här utanför Skruv och gradängen är byggd med lastpallar från ett lokalt företag, berättar Cecilia Ungerbäck Smith och visar hur gradängen kan skärmas av för filmvisning, sagostund eller teaterföreställning.

– En av grundtankarna är ju att det ska vara flexibelt och vi har byggt för att skapa utrymme och bland annat kunna ta emot hela skolklasser.

Meröppet

Projektets idé om att skapa kreativa ytor innehåller bland annat förhoppningar om att biblioteken ska användas som mötesplats för ortens invånare och föreningsliv.

– Hittills har hemslöjden haft stickkafé här i Skruv, men det är sådant vi behöver utveckla, säger Cecilia Ungerbäck Smith, som hoppas på fler kaféträffar och bokcirklar och som en del av det utvecklat ett samarbete med grannen Folkets Hus.

För att ytterligare underlätta tillgängligheten till biblioteket som ortens naturliga mötesplats, har en direkt följd av projektet också blivit att flera av biblioteken börjat ha meröppet.

– Biblioteket har blivit mer relevant på den lilla orten, och det är en viktig känsla, säger Anna Persson som tror att projektet är unikt med sitt sätt att utveckla filialbibliotek.

– Men jag hoppas verkligen att metoden sprider sig.

 

FAKTA

Projektet Kreativa Rum drivs av biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Hemslöjden i Kronoberg och Slöjd i Blekinge, och finansieras av Kulturrådets utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet, Region Blekinge och Region Kronoberg.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet