Åldrande – en del av livet

Åldrande – en del av livet

Boklådor, bokvagnar, boken kommer, projekt där unga läser för personer med demenssjukdom, väl upptrampade samarbeten med äldreomsorg, hemtjänst och träffpunkter. Minneslådor och minnespromenader samt två bokbussar. I många år har biblioteken i Uppsala varit systematiska i arbetet med att få till en fungerande logistik och service runt sin äldre målgrupp.

Vi knackar på hos Håkan Bergström och kliver in. Han sitter på sängen i sitt femton kvadratmeter stora rum, någonstans i rummet står en stereo och pumpar ut Bruce Springsteen på högsta volym. Håkan blir glad när vi kommer och skiner upp. Det brukar han göra när Malin Pennlöv kommer på besök. Hon arbetar som bibliotekarie med inriktning mot äldre i uppsökande verksamhet på Uppsala stadsbibliotek och i dag har vi promenerat några kvarter för att besöka ett äldreboende i stadsdelen Luthagen där vi träffar Håkan Bergström, 91 år och Ingemar Blomkvist, 84 år. De är två mycket engagerade låntagare. I dag har Malin med sig boken Polisen i Uppsala, som hon tror kan intressera de båda.

– Ni har lite liknande intressen och lånar till exempel ofta böcker om Uppsala, kanske kan ni byta böcker med varandra när ni har läst klart och tycker att det dröjer för länge innan jag fyller på med nya, föreslår hon.

Var sjätte vecka byter Malin Pennlöv böcker på boendet, men det är egentligen för sällan tycker både Håkan och Ingemar. De brukar ringa in sina önskemål och ger henne långa listor på böcker som de vill beställa.

– Jag läser recensioner av nya böcker och beställer ofta böcker utifrån det. Bland mycket annat har jag varit matskribent och läser gärna kokböcker och böcker om mat. Jag läser sällan skönlitteratur utan föredrar facklitteratur och deckare. Jag läser också mycket litteratur om andra världskriget. Jag var bara tio år när det bröt ut och sexton när det tog slut, de där åren satte sina spår, berättar Håkan Bergström.

Ingemar Blomkvist håller med. Även han läser mycket om andra världskriget, men också väldigt många böcker som handlar om Uppsala.

– Jag har ingen akademisk bakgrund och gillar att läsa om arbetarnas villkor. Det går i perioder. Ett tag läste jag mycket om alla möjliga transportmedel, Fritiof Nilsson Piraten är en favorit och så gillar jag humor, däremot gillar jag inte kärleksromaner eller deckare, säger han.

Mycket tid att fylla

Numera blir människor överlag väldigt gamla och i dag flyttar man inte till boende förrän man är riktigt gammal, säger Malin Pennlöv. Livets olika skeenden avspeglar sig också i våra läsvanor och hur litteraturen tar plats i våra liv.

– Vi ser att läsningen går i perioder, att man kanske läser mycket som ung, så avtar det under småbarnsåren för att öka när man blir gammal, säger hon.

Ingemar Blomkvist stämmer in på beskrivningen.

– Jag läste inte så mycket som barn, mest uppslagsböcker. Det lästes inte i mitt barndomshem, det var först senare, när jag var mellan 25 och 40 år som jag läste mycket och nästan bara deckare. Sedan kom en period där jag läste mindre men löste mycket korsord, det gör jag fortfarande berättar han.

Det är inget fel på intellektet och hörseln är bra hos både Håkan och Ingemar. Det kan bli ganska långtråkigt att vara gammal, då är läsningen ett bra tidsfördriv.

– Folk hör så dåligt här, det blir inte så mycket samtal eller diskussion då. Att läsa får tiden att gå, säger Ingemar Blomkvist.

Bra logistik och samarbeten

Bibliotek Uppsalas stora verksamhet mot äldre beror inte på att det bor en resursstark målgrupp i staden i form av gamla akademiker och tidigare bibliotekarier, tror Malin Pennlöv. Istället har det varit en medveten strategi och ett aktivt val från bibliotekets håll – att alla invånare ska kunna fortsätta att läsa även om de inte kan ta sig dit.

– Vi har en stor verksamhet för de äldre. Varje månad ringer vi tvåhundra samtal och tar beställningar för Boken kommer, som vår vaktmästare åker ut med. Våra två bokbussar gör ett enormt arbete och vi når verkligen hela kommunen. Kommer inte bokbussen fram sista biten, då finns hemtjänsten där och tar över, berättar hon.

Alla som fyller 80 år blir erbjudna ett besök av en representant från Uppsala kommun. Till de besöken skickar biblioteket alltid med information om vilken service man kan ge. Förutom väl upparbetade samarbeten med olika boenden i både privat och kommunal regi, samarbetar biblioteket också med exempelvis Röda korset och Samarithemmet i Uppsala. Inom en snar framtid kommer man exempelvis dra igång ett projekt i samarbete med Diakonistiftelsen som går under rubriken Livsberättelser, och riktar sig specifikt till äldre.

– Många vill vara på biblioteket, det är en demokratisk och neutral plats. En bra plats för att prata om svåra ämnen som åldrande och död. Kulturlivet och litteraturen ska nå alla, säger Karin Hedvall, producent som har sin arbetsplats på biblioteket.

Korta avstånd

Producenttjänsten är numera en del av bibliotekets verksamhet och det är ytterligare en framgångsfaktor och ett tecken på en väl genomtänkt strategi som har lett till nya spännande verksamheter och aktiviteter, menar både Malin Pennlöv och Karin Hedvall. Det är lätt att få en idé och dryfta den med en kollega. De har många projekt tillsammans och anordnar exempelvis gemensamma kulturombudsträffar ett par gånger per termin där de träffar personal inom äldreomsorgen. Där får Malin Pennlöv och Karin Hedvall möjlighet att stämma av behov och önskemål. Att ha bra kontakt med personalen är A och O för att kunna nå ut med bibliotekets service. Vid en träff kom det till exempel fram önskemål om aktiviteter med mer lokal anknytning.

– Biblioteket lånar ut minneslådor för personer med demenssjukdom  till boenden. Den idén vidareutvecklade vi och har nu skapat koncept med bokkassar och minnespromenader. Bokkassarna är en mix mellan minneslådor och boklådor. I kassarna finns böcker för högläsning, föremål, diskussionsfrågor och någon aktivitet för att inspirera till samtal. Minnespromenader är som en bokkasse, men där finns även en tipspromenad eller utställning som man kan sätta upp och promenera omkring och titta på. De här minnespromenaderna är väldigt uppskattade av både personal och boende, berättar Karin Hedvall.

Lyckat projekt

Under 2017 arbetade barn- och ungdomsbibliotekarien Helena Pennlöv-Smedberg och kommunikatören Laven Fathi Garcia på Gottsunda bibliotek, en stadsdel där många av de boende har rötter från andra delar av världen.

– Vi insåg att det, särskilt i en mångkulturell stadsdel som Gottsunda, fanns många grupper som aldrig träffade varandra. Det var så idén till projektet Unga läser för gamla uppkom. Tanken var helt enkelt att niondeklassare skulle erbjudas möjlighet att läsa för dementa på ett boende i närheten av skolan. Litteraturen skulle vara medlet, men målet var egentligen att låta unga och gamla mötas, berättar Helena Pennlöv-Smedberg.

Laven Fathi Garcia och Helena Pennlöv-Smedberg förberedde sig på att det kunde bli svårt att rekrytera elever som ville läsa för de gamla. De tänkte erbjuda någon form av ersättning, till exempel bjuda hela klassen på pizza. De var också väldigt noga med att poängtera att läsningen för de gamla var helt frivillig, den skulle ske under skoltid men var inte på något sätt schemalagd. Men det visade sig inte vara några problem med att hitta villiga elever. Tvärtom.

– Det kan normalt sett vara svårt att hitta volontärer till just demensboenden, det är en speciell situation på många sätt. Det påverkar också vad man kan läsa eftersom de som bor där inte kommer ihåg vad man har läst från gång till gång. Vi hade därför med oss bilderböcker, böcker om exempelvis svensk fauna och svampar, som komplement till kapitelböckerna. De gamla har problem med sitt närminne, men de kommer ihåg vad de lärde sig i första klass, så det blev väldigt fina möten där de unga också fick med sig något. De fick känna uppskattning och det var så roligt att se hur stolta de var och hur de växte med uppgiften, berättar Helena Pennlöv-Smedberg.

Projektet vann priset Läsguldet 2018, som delas ut av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. För en del av prispengarna köpte Laven och Helena en bokhylla som i dag står på äldreboendet där en anhörig numera läser högt för de boende, men idén att låta högstadieelever möta gamla genom högläsning lever vidare inom Bibliotek Uppsala. Under hösten har Unga läser för gamla genomförts på biblioteket i Stenhagen.

– Det här har varit bland det roligaste jag gjort som bibliotekarie, säger Helena Pennlöv- Smedberg med eftertryck.

Betyder mycket

Tillbaka till boendet. Håkan Bergström visar mig ett rutat A4-block där han noterar och skriver upp vilka böcker som släpps. Det är otroligt noga bokfört. Malin Pennlöv säger att Håkan och Ingemar alltid är roliga att besöka. De har så specifika intressen och önskar böcker som inte alltid är så lätta att hitta.

I dag bor allt fler äldre hemma. Många är ensamma och isolerade. Att biblioteket erbjuder sig att komma till äldreboenden och hem till sina kunder genom Boken kommer betyder mycket. Det märks på gensvaret de får på biblioteket, berättar Malin Pennlöv.

– Vi får väldigt mycket positiv respons. Jag älskar att jobba med de äldre, det är en ynnest att få träffa och prata med dem och jag känner att jag får så mycket tillbaka.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet