Danmark i fokus – Gemenskap på biblioteket

Danmark i fokus – Gemenskap på biblioteket

I danska orten Hilleröd har biblioteket de äldre i fokus och erbjuder varje vecka en stor mängd arrangemang som lockar många deltagare.

När biblioteket i Hilleröd flyttade in i sina nuvarande lokaler år 2001, var ambitionen att skapa ett inspirerande rum för biblioteksaktiviteter som utstrålar gästfrihet. Nu, nästan 20 år senare, kan man säga att det gamla renoverade slakteriet har lyckats.

– Vi har ett stort antal arrangemang varje vecka där bland annat 30 olika läsecirklar lockar många äldre, säger Christine Christensen, chef för barn- och familjeverksamhet.

Demensvänligt

Med sina nästan 50 000 kommuninvånare är Hilleröd en stor kommun. Tillsammans med ytterligare sex kommuner har Hilleröd engagerat sig i en satsning mot ett demensvänligt Nordsjälland, och har dessutom vunnit pris för att vara ett tillgänglighetsbibliotek.

– Kommunerna på Nordsjälland har samarbetat kring aktiviteter med fokus på äldre med demens och deras anhöriga, säger Christine Christensen och menar att de egentligen inte gjort så mycket mer än att varit på ett föredrag och blivit mer uppmärksamma på problemet.

– Alla i personalen har fått kunskap kring demens och vi har blivit uppmärksamma på vårt eget bemötande av äldre medborgare. Äldre med demens, eller med begynnande sådan, är ju tyvärr en väldigt stor grupp.

Filmrum

Som en vattendelare mitt i biblioteket löper en stor bred hall med generösa takfönster. En gång var det den stora slaktgången, numera huserar den ett antal bokhyllor och kommunens konsthall för nutids- och samtidskonst.

– Vi är ett bland få bibliotek i Danmark som har konsthall med professionella utställare, säger Christine Christensen stolt när vi passerar på väg mot bibliotekets filmrum Stemningen.

Konsthallen, liksom filmrummet vi är på väg till, är båda arenor för många av bibliotekets aktiviteter. Ett av de mer populära evenemangen i filmrummet är de populärvetenskapliga direktsända föreläsningarna från Aarhus universitet varannan tisdag.

– Det lockar många äldre och det är alltid fullt oavsett ämne, säger Christine Christensen. Föreläsningarna följs alltid av en diskussion ledd av en bibliotekarie, och ungefär samma upplägg har återkommande evenemang med musiklyssning och med filmvisning. Musiken väljs för det mesta av en bibliotekarie, och filmen har alltid ett tema som diskuteras efteråt.

Minnesverkstad

Var fjortonde dag dukas det upp långbord i konsthallen och alla är välkomna till en gratis middag. Med stöd av Hilleröd kommun och andra samarbetspartners bjuder biblioteket in till en gemensam matstund och ett föredrag, en högläsning eller information från någon organisation. En lokal kock lagar mat, frivilliga hjälper till med dukning, och matgästerna förväntas plocka undan efter sig själv.

– Meningen är att det ska vara gemenskap och att man ska möta nya människor. Många äldre kommer hit och äter tillsammans, som mest har det varit 300 matgäster vid en måltid. Men oftast är det mellan 150–200, skrattar Christine Christensen.

Alldeles nytt i vinter är den minnesverkstad som i samarbete med en pensionärsförening ska pågå under tre månader. En grupp äldre ska med stöd av en journalist skriva sina memoarer, riktade till barn och barnbarn. Gruppen har hittills setts en gång då en författare var på plats och hjälpte dem att komma igång.

– Det är ju för deras egen skull så vi kommer inte att hjälpa till med någon utgivning, ler Christine Christensen och berättar att det var stort intresse och många som hade författarambitioner.

Caféer och läsecirklar

Ytterligare en populär aktivitet för äldre är bibliotekets olika caféer. Bland annat torsdagscaféet har en gång i månaden i många år lockat ett sextiotal äldre till konsthallen där de bjuds på fika och ett föredrag av olika slag med efterföljande diskussion. Lika populärt är det Sokratescafé som bjuder in till filosofiska samtal på förmiddagstid och där deltagarna själv bestämmer dagens ämne.

– Sokratescaféet är det en frivillig som leder, liksom caféet där en stor grupp
äldre kvinnor möts och virkar tillsamman. Vi hjälper bara till med att ställa fram stolar och bord, resten sköter de själv, säger Christine Christensen som tror att det gemensamma för alla caféer är att de äldre först lockas dit av ämnet och fikat, men att gemenskapen får dem att återvända.

Den dominerande verksamheten för äldre på biblioteket är ändå alla läsecirklar. Cirka 30 olika cirklar med mellan 8–15 deltagare i varje. De flesta sköter sig mer eller mindre själv efter hjälp med att komma igång och med boktips, men en bokcirkel sticker ut genom att den riktar sig till män mellan 65–75 år. Cirka tio män ses en gång i veckan och läser tillsammans med Shared Reading som metod.

– Det är ett stort intresse och det är stor blandning på både läsvana och riktigt läsovana män. Jag tror att det även här är gemenskapen som lockar först, men att läsningen tar över efterhand, säger Christine Christensen och berättar att cirkeln under hösten har följts av en forskare för att se vad männen får ut av att vara med i den här typen av gemenskap.

Trots de många läsecirklarna, vill biblioteket i Hilleröd se ännu fler och hoppas på pengar till ett större projekt där man vill undersöka effekten för äldre att vara med i en läsecirkel.

Christine Christensen menar att det är en viktig uppgift för biblioteken att vara med och höja de äldres livskvalitet, och ser gärna fler samarbeten med till exempel äldreboenden.

– Det viktigaste är att få ut de äldre ur ensamhet och in i en gemenskap.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet