Danmark i fokus – Uppsökande förmedling

Danmark i fokus – Uppsökande förmedling

Genom ett nära samarbete med äldreomsorgen når biblioteken i danska Stevn många fler äldre.
– I stället för en-till-en-förmedling, levererar vi nu en- till-fem-förmedling, säger May-Britt Diechmann som är bibliotekschef för Stevns Bibliotekerne.

May-Britt Diechmann har som målsättning att ett bibliotek ska vara relevant för sitt lokalområde. Hon menar också att bibliotek ska finnas där medborgarna finns, så när hon som ny bibliotekschef i Stevn tittade på kommunens demografiska prognos, förstod hon att något måste göras. Hon insåg att biblioteket måste se över sin förmedling så att den når fler och når den växande äldre målgruppen.

– År 2026 kommer det att bo 80 procent fler i kommunen i åldrarna 67 – 99 år, konstaterar hon och förklarar att det är Stevns natursköna omgivningar som lockar många äldre att bosätta sig där som pensionär.

Boken kommer

May-Britt Diechmann,
Bibliotekschef, Stevns Bibliotekerne

Precis som i många andra kommuner kämpar biblioteken i Stevn med en stram budget. May-Britt Diechmann sneglade länge på servicen med Boken kommer som hon retade sig på eftersom det är en resurskrävande tjänst. Samtidigt hade biblioteket ett väl fungerande samarbete med kommunens äldreboende, och hade redan påbörjat samtal om att göra något tillsammans.

– Jag är också intresserad av Design Thinking som metod, så våren 2017 gick vi in i en gemensam designprocess där det finns en koppling mellan äldreboendena och biblioteket.

Arbetet inleddes med intervjuer med äldre, både de som bodde hemma, och de som bodde på äldreboende. Så småningom växte idén med att låta en bibliotekarie besöka ett äldreboende, istället för att en bibliotekarie besöker en äldre i taget.

– Vi besöker fem äldreboenden i Stevn en gång i månaden då även alla äldre ensamboende är välkomna på drop-in, säger May-Britt Diechmann som ändå vill betona att Boken kommer en-till-en inte är helt borta.

– Behövs det verkligen så gör vi det, men vi når definitivt fler när vi servar äldreboendet. Och självklart är alla fortfarande välkomna till biblioteket, ler May-Britt Diechmann.

Digital förmedling

Tillsammans med äldreboendena försöker nu biblioteken ta ett steg till och få i gång en kompletterande digital förmedling.

– Vi har kanske inte längre råd med en-till-en-förmedling av fysiskt material, men det har vi med det digitala och det är nästa steg i vårt arbete, säger May-Britt Diechmann och avslöjar att ett kommande projekt handlar om en biblioteksapp där hela bibliotekets digitala arkiv med ljudböcker, e-böcker och film ska samlas.

– Fungerar det här behövs inte allt fysiskt material, och allt fler äldre blir ju digitala, även om vi inte kommer att göra de som inte är där generade.

Process

I spåren av samarbetet har personalen på äldreboendena fått upp ögonen för att litteraturen kan används till andra aktiviteter som till exempel högläsning. Numera finns också frågan om litteratur och musikpreferenser när äldre flyttar in på ett äldreboende. Och biblioteken har förstått att deras fördomar gällande val av litteratur för äldre ofta är just fördomsfulla.

– Det har varit en omställning för bibliotekarier, för personalen på äldreboendena och för äldre boende i kommunen. Men vi har stor uppbackning av våra kommunpolitiker och av vår förvaltning. Och alla är sjukt glada för vårt arbete.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet