Enkät – Program för äldre

Enkät – Program för äldre

Hur ser programverksamheten ut på landets bibliotek? Är äldre en uttalad målgrupp eller kommer de ändå? Och behöver man tänka på något särskilt när man riktar sig till äldre? Vi har frågat tre slumpmässigt utvalda bibliotek hur de gör.

BODENS BIBLIOTEK ligger mitt i centrum, delvis i en galleria Besöksantal: ungefär 160 000 per år. Antal anställda: 12

Fredrik Rönnberg Bibliotekschef, Bodens bibliotek:

Har ni ett programutbud som riktar sig till äldre?

– Nej, det kan man inte säga, men vi har digitala tisdagar för de som är nya inför teknik och digital närvaro och dit kommer bara äldre. Vi arrangerar också boktipsfrukostar några gånger per halvår där vi bjuder på frukost och tipsar om böcker. 70–80 procent av besökarna är kvinnor i pensionsåldern. Det gäller våra övriga arrangemang också även om det beror på vilka författare vi bjuder in till författarbesöken. En av våra programpunkter handlade om genus, då kom fler yngre personer. Och när det handlade om fiske kom det mest män. När vi arrangerar samhällsdebatter är uppslutningen också blandad. Jag vet inte om det är ett problem, men vi vill nå alla. Verksamheten finansieras med skattemedel som ska angå alla i kommunen och vi anstränger oss för att hitta programpunkter för alla. Men vi förstår vilka som ingår i vår kärntrupp.

Fredrik Rönnberg Bibliotekschef, Bodens bibliotek
Bild: Privat

Vilken typ av programpunkter?

– Vi arrangerar inte specifika programpunkter för äldre, men vi arbetar med den digitala klyftan och de som står utanför är utlandsfödda och äldre. Anledningen till att vi inte arrangerar några speciella programpunkter för seniorer beror på att den här målgruppen hittar oss ändå. Den äldre gruppen är starkt representerad i våra program och i biblioteket generellt. Sen tycker jag att vi i den uppsökande verksamheten skulle kunna göra mer, att vi skulle kunna komma ut på boenden med boktips, exempelvis. Det ser annorlunda ut numera eftersom man bor hemma längre och är sjukare när man väl flyttar till ett boende. Under åren har det även skurits ner i den uppsökande verksamheten, där skulle jag kunna tänka mig att arbeta på andra sätt. Det finns en efterfrågan som vi inte har undersökt ordentligt ännu.

Tar ni särskild hänsyn till den här målgruppen?

– Nej, egentligen inte. Vi har tillgänglighetsanpassning, det perspektivet ska alltid vara med i vår verksamhet och är man äldre kanske man behöver det mer. Jag tror inte att målgruppen vill bli utpekad och då är det bättre med generella anpassningar. De allra äldsta kommer möjligen inte på våra kvällsarrangemang, som startar klockan 18. Då kan det vara svårt att ta sig iväg, få färdtjänst eller vad man behöver, men det är bara ett antagande från min sida. Vi försöker variera oss och arrangera evenemang på eftermiddagarna, men det är svårt att få uppslutning dagtid till våra författarbesök. Då är dessutom biblioteket öppet och vi vill inte störa ordinarie verksamhet.

 

MALMÖ STADSBIBLIOTEK ligger centralt i staden Besöksantal: nästan en miljon besökare per år. Antal anställda: ca 120

Nizar Keblawi
Tf arrangemangskoordinator, Malmö stadsbibliotek
Bild: Biblioteken i Malmö

Nizar Keblawi ,Tf arrangemangskoordinator, Malmö stadsbibliotek:

Har ni ett programutbud som riktar sig till äldre?

– Ja det har vi. En del program kan vara för både yngre och äldre. Det är ett av kulturförvaltningens mål är att nå ut till äldre. Även när vi arbetar i biblioteket får vi många frågor från äldre, det kan handla om teknik, mobiltelefoner men även om litteratur. Biblioteket är en plats där många äldre känner sig hemma och det är gratis.

Vilken typ av programpunkter?

– Malmö stadsbibliotek sitter med i ett nätverk som heter Kultur för äldre som drivs av kulturförvaltningen med en representant från varje institution, där man diskuterar olika programval och verksamhet för att utveckla program för den här målgruppen. Biblioteket har också ett samarbete med SeniorNet som arrangerar ett IT-kafé där äldre kan få hjälp med smartphones och plattor en gång i veckan under terminen. Vi har även ett samarbete med en bank som gästar biblioteket 4–5 gånger per termin där man kan få hjälp med exempelvis sitt bank-id. Talboken med boktips är en annan punkt, där vi samlas i ett stort rum och tipsar om talböcker. Till våra programpunkter på författarscenen kommer det mest äldre besökare, mellan 300 och 800 besökare vid varje tillfälle. Vi samarbetar även med Malmö universitet som erbjuder föreläsningar och presenterar ny samhällsvetenskaplig forskning. Till de här föreläsningarna kommer främst äldre besökare.

Tar ni särskild hänsyn till den här målgruppen?

– Man skulle kunna tro att tidpunkten spelar roll, men vi har program vid olika tider, både dag och kvällstid, så tiden på dygnet är inget vi tar nån särskild hänsyn till. Det är viktigt att man lyssnar in målgrupppen och försöker förstå vad de behöver. Vi har en låda där man kan lämna önskemål och synpunkter. Förut hade vi lärträffar, ungefär det SeniorNet gör nu, men med datorer. Vi har pratat om att starta upp den verksamheten igen för att ge de äldre möjlighet att lära sig navigera på datorn och använda den, men vi har inte beslutat något ännu.

 

KULTURHUSET MULTEUM ligger i Strängnäs. Besöksantal: 245 756 under 2019. Antal anställda: 10 bibliotekarier och 7 anställda som arbetar med allmänkulturen och mötesplatser i Strängnäs kommun.

Jannicke Fyhr Kulturproducent, Multeum
Bild: Sofie Axelzon

Jannicke Fyhr Kulturproducent, Multeum:

Har ni ett programutbud som riktar sig till äldre?

– Vi har ett programutbud som tilltalar en äldre målgrupp, men som inte direkt riktar sig till äldre, seniorerna är vår största besöksgrupp därefter kommer barnfamiljerna som är de som lånar flest böcker. Vi har svårt att locka unga vuxna. Ungdomarna kommer inte till vår programverksamhet, trots att vi har gratis entré till och med 19 år.

Vilken typ av programpunkter?

– En stor del av vårt programutbud sköts av olika föreningar. Seniorerna kommer på föredrag, teater, utställningar och musikevenemang, samt lånar förstås böcker och läser tidningar. Jag brukar tänka på att erbjuda aktiviteter som har lokal anknytning och gärna historisk koppling och som väcker minnen. Musik har stor genomslagskraft. Tittar du i vårens kulturprogram så har vi program som riktar sig till alla åldrar, men vi kanske flörtar lite extra med seniorerna. Till våren har vi till exempel Poesigympa i samarbete med Region Sörmland. Det är väl det programmet som tydligast vänder sig till äldre, men som även är kul för yngre. Vi har som exempel även en musikalisk resa inom filmens värld och ett hyllningsprogram till Elvis Presley, med stor musiknostalgi. Vi har naturligtvis speciella satsningar för att informera om digitala media för att underlätta för seniorer. Det kan se ut på olika sätt, till exempel genom workshops.

Tar ni särskild hänsyn till den här målgruppen?

– Lokalerna bör vara anpassade för äldre och det ska finnas hörselslinga. Vi ser även till att ha program på dagar och tider då äldre är trygga med att gå ut. Fredagsprogram klockan 12 är inarbetat sedan länge och nu har vi även Lördagsmusik klockan 12. Kvällsprogrammen är senast från klockan 19. Vi har valt att ha dessa programtider eftersom det har uttryckts en önskan om det och tiderna har visat sig fungera bra.

 

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet